Ict'ers steeds vaker zelfstandig

Redactie Baaz
In de afgelopen tien jaar zijn er steeds meer zelfstandige ict'ers bijgekomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uit de cijfers blijkt dat het aantal zelfstandige werkende specialisten in de ict tussen 2000 en 2010 bijna is verdubbeld. In 2000 was het aantal ict'ers 21.000, terwijl dit in 2010 al 40.000 is. Bovendien hebben zij steeds vaker een hbo-opleiding. Dit aantal is toegenomen van 32 naar 37 procent.

Daarentegen is er bij ict'ers met een middelbare opleiding een daling van vier procent te zien (van 40 naar 36 procent). Daarnaast is het aantal ict'ers met een vaste baan in dezelfde periode bijna niet toegenomen. In 2000 hadden namelijk 231.000 een vaste baan, in 2010 was dat aantal 233.000.

Verder is de gemiddelde leeftijd van een ict'er gestegen. In 2000 was dat nog 36 jaar, in 2010 is de leeftijd al opgelopen naar 39 jaar. Ook bij het aantal jonge ict'ers is een verandering te zien. In de informatie- en communicatietechnologie zijn er namelijk steeds minder werknemers jonger dan 35 jaar. In 2010 waren er 39.000 minder jonge ict'ers dan in 2000, aldus het CBS.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie