HP investeert in duurzaamheid

HP investeert in duurzaamheid

Redactie Baaz

Organisaties werken hard om te voldoen aan regels en wetten om het milieu te ontzien. Daar houdt het niet op bij sommige bedrijven. Neem HP Inc. (vanaf nu HP) bijvoorbeeld, die verantwoord ondernemen in elk aspect van hun bedrijfsvoering heeft doorgevoerd en hiermee leidend is naar andere organisaties toe.

Jaarlijks doet HP verslag van de behaalde resultaten in een duurzaamheidsrapport. Hiermee laten ze zien dat gestelde doelen omtrent duurzaamheid en verantwoord ondernemen niet enkel woorden zijn, maar zich ook uiten in daden. Het thema duurzaamheid is echter niet nieuw, vertelt Rob Idink, managing director bij HP Inc..

'Ook voor de afsplitsing (in 2015, red.) stond het thema al hoog op de agenda bij ons. Waar je dit bijvoorbeeld aan kunt zien is hoe breed HP duurzaamheid opvat. We beperken ons niet enkel tot het beperken van onze footprint, maar betrekken er ook de mens en maatschappij bij, die net zo belangrijk zijn in het verwezenlijken van duurzame doelen.'

Hoge ambities

Het duurzaamheidsrapport van HP laat zien dat het thema leeft bij HP, wat Rob ook beaamt. 'We hebben bijvoorbeeld onze te behalen doelen nogmaals aangescherpt. Onze ambities liggen hoog. We zijn 1 procent omlaag gegaan voor zowel onze carbon- als de water footprint in 2016 ten opzichte van 2015, wat uiteraard een mooi resultaat is. We laten het hier echter niet bij, want ons huidige doel ligt op een verlaging van onze scope 1 en 2 GHG (Greenhouse gas) emissies van onze wereldwijde operatie met nog eens 25 procent in het jaar 2025, vergeleken met 2015.’

HP probeert dit ondermeer te bewerkstelligen via maatregelen in de supply chain, maar daarmee redt je een dergelijke verlaging van de footprint niet. Daarom neemt HP maatregelen op allerlei aspecten binnen de bedrijfsvoering, zoals operations en productgebruik

Rob: 'Dat is iets wat mij ook aanspreekt en wat je ook in het rapport terug ziet komen. Het gaat niet enkel om voor de hand liggende maatregelen, maar ook het gebruik van renewable energy door de gehele organisatie heen bijvoorbeeld. Dit is dan weer een praktische uitwerking van de duurzame visie van HP.'

Circulaire economie

De circulaire economiegedachte van HP laat zich vangen in een mooi visueel model waarin HP onderscheidt maakt tussen onderdelen die ze leveren, producten die ze maken en services die ze verlenen. De drie categorieën vertalen zich vervolgens naar praktische diensten die HP kan leveren: upgrade- en onderhoudsprogramma’s, product-as-a-service programma’s zoals Managed Print Services en Device-as-a- Service, refurbishing van gebruikte computers en het recyclen van materialen.

'Het is een mooi dichtgetimmerd model', vertelt Rob. 'Veel van de diensten zijn niet nieuw, zo hebben we al lang een refurbishmentprogramma. Ik verwacht dat met name onze product-as-a-serviceprogramma's nog meer gaan bijdragen aan het behalen van onze doelen. Het idee van 'ownership' verandert, wat zich vertaald in nieuwe diensten die we kunnen leveren. Dan moet je denken aan cartridges-as-a-service, wat wij het HP Instant Ink-programma noemen. Het letterlijk 'bezitten' van producten is veranderd naar het 'gebruiken' van producten, wat ons als bedrijf in staat stelt nieuwe servicemodellen te ontwikkelen waarbij de circulaire economiegedachte een voorname rol speelt. Het verbruik van materialen kunnen we verminderen wat zich natuurlijk weer vertaalt in een uiteindelijke verkleining van de footprint van HP en die van onze klanten.'

Voortrekkersrol

De slagen die HP maakt gaan niet ongemerkt voorbij. 'Na de splitsing konden we als slankere organisatie een versnelling maken op het gebied van duurzaamheid, iets wat je nu al terugziet in het rapport. Dat leidt ook tot reacties vanuit de markt, die nu al zeer positief zijn.'

Kunnen we HP dan zien als organisatie die een voortrekkersrol heeft op het gebied van duurzaamheid? Rob denkt zelf van wel. 'Ik denk dat wij een goed voorbeeld zijn voor andere organisaties hoe je duurzaamheid op een positieve manier kunt benaderen en op een praktische manier kunt implementeren.'

Maatschappij, milieu en integriteit 

Ondanks dat je bij duurzaamheid direct aan het milieu denkt, is de term veel breder te trekken natuurlijk. Dat is ook exact wat HP doet. Zo valt op dat in het duurzaamheidsrapport naast terugdringen van de uitstoot voor het milieu en het verlagen van verbruiksmaterialen ook aandacht is voor de mens. Denk aan diversiteit onder werknemers en de ontwikkeling van werknemers.

Rob: 'We richten ons op de omgeving in brede zin en dus niet alleen op het milieu. Het gaat ons niet enkel om milieuvriendelijk opereren, maar ook hoe wij midden in de maatschappij staan en hoe ethisch wij handelen als HP zijnde. De scope van duurzaamheid binnen HP bevat maatschappij, milieu en integriteit. Het welzijn van onze werknemers is belangrijk en hechten we veel waarde aan. Ook als opererend bedrijf proberen we altijd eerlijk en open te handelen. Dit vloeit voort uit de 'sustainable goals', zeventien duurzame doelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties. HP steunt deze doelstellingen en zet ze ook om in actie. Ook in Nederland. We zetten hoog in op verantwoordelijkheid en nemen deze ook als HP zijnde, ook in Nederland. Vanuit mijn persoonlijke overtuiging en ook als managing director moeten we op het gebied van maatschappij, milieu en integriteit onze verantwoordelijk-heid nemen om zo zuiver mogelijk te handelen. Ik denk dat wij met HP, als grootste printingen computingleverancier in Nederland, hierin ook als voorbeeld dienen en een belangrijk signaal aan de markt afgeven. Het gaat niet slechts om cijfers, maar ook over de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf, hoe je met werknemers omgaat en hoe je in de maatschappij staat.'

HP kijkt verder dan recyclen alleen

Iets wat sterk terugkomt bij HP is de praktische kant van duurzaam opereren. Organisaties kunnen immers wel doelstellingen opstellen, of deze te halen zijn en hier naartoe gewerkt wordt door organisaties is een tweede. 

Met een portfolio aan diensten en services staat HP vooraan waar het gaat om duurzaam opereren, mede de reden dat het duurzaamheidsrapport zo gedetailleerd is. HP heeft immers de cijfers die ze voor kunnen leggen en laten zien hoe een organisatie succesvol duurzaam kan opereren. Rob wijst naar de ICT Milieumonitor, een initiatief van ICT Milieu, waarin terugname en recycling van ICT-apparatuur door fabrikanten en distributeurs wordt gedocumenteerd.

'In 2016 is er in totaal 10,5 miljoen kilo aan afgedankte apparatuur ingezameld in Nederland en op een verantwoorde wijze verwerkt. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de wettelijke verplichtingen binnen onze branche. Daar zetten we bij HP ook op in. Niet slechts apparatuur terugnemen, maar deze ook verantwoord verwerken en uiteindelijk weer in gebruik nemen binnen onze supply chain. Echt circulair opereren dus.'

Foto: Gerard Henninger

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie