Hoe registreer je een merk in Nederland?

Hoe registreer je een merk in Nederland?

Redactie Baaz

Merkregistratie Nederland - Nederland behoort tot de Benelux-landen (België, Nederland en Luxemburg) aangezien zij lid zijn van de Overeenkomst van Madrid, van het Protocol van Madrid en van de Europese Gemeenschap. Let op, sinds de Benelux Merkenwet in 1971 is er in geen enkel Benelux-land meer nationaal merkenrecht. Merkbescherming wordt verkregen door registratie.

Handelsmerkregistratie: vereisten

Een merkdepot moet worden ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Een volmacht is niet vereist. Buitenlandse aanvragers hebben geen binnenlandse registratie nodig.

Merkregistratie: Duur

Een merkregistratie in de Benelux is 10 jaar geldig vanaf de aanvraagdatum. De registratie is hernieuwbaar voor periodes van 10 jaar.

Waarom en hoe een handelsmerk registreren in Nederland

Nederland (Holland) is lid van de Benelux. Benelux is de unie van de landen België, Nederland en Luxemburg. Om een ​​merk in Nederland te kunnen registreren, moet de aanvraag noodzakelijkerwijs via het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) gebeuren en zal dus bescherming worden verleend in de drie lidstaten.

De leden van de Benelux zijn ook lid van de Europese Unie, dus EU-handelsmerken (EUTM) zijn in dit rechtsgebied beschermd.

Benelux is ook lid van het Madrid Protocol. Zo is de verlenging van een internationale inschrijving van een merk via het Madrid Systeem voor dit land mogelijk.

Benelux is een "first-to-file" jurisdictie, wat betekent dat het noodzakelijk is om een merk te registreren om er rechten op te verkrijgen. In uitzonderlijke gevallen kunnen bekende merken echter worden beschermd, ook als ze nog niet zijn gedeponeerd.

Het is niet nodig dat een merk is gebruikt om te worden geregistreerd. Eerder effectief gebruik van het handelsmerk kan echter nuttig zijn om eventuele bezwaren op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen weg te nemen.

Als een merk binnen vijf jaar na registratie niet is gebruikt, wordt het kwetsbaar voor doorhalingsacties op basis van niet-gebruik van het merk.

Nadat een merkdepot is ingediend, wordt deze gedurende twee maanden in het Merkenregister gepubliceerd, waarin belanghebbende derden op basis van hun oudere rechten oppositie kunnen indienen tegen de merkdepot. Tegelijkertijd zal het BBIE inhoudelijk onderzoeken of de aanvraag voldoet aan de registratievereisten.

Als u zich inschrijft voor een gecombineerd merk in de Benelux (bevat zowel woordelementen als beeldelementen), is het exclusieve recht om het merk te gebruiken beperkt tot een gebruik van het merk in de exacte configuratie of manier waarop het is gedeponeerd en geregistreerd. Als u het woordelement van uw merk apart van het logo wilt gebruiken (of vice versa), is het aan te raden u te registreren voor een ander merk met alleen het woord of de beeldelementen die u apart wilt gebruiken en beschermen.

Desalniettemin, als een derde partij uiteindelijk van plan is om een ​​handelsmerk te registreren of te gebruiken voor soortgelijke goederen of diensten die een primair of onderscheiden deel of een deel van uw handelsmerk bevatten, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de aanvraag op basis van verwarrende gelijkenis. De kansen op succes voor een oppositie zullen in elk geval variëren, afhankelijk van de omstandigheden.

Geregistreerde merken in de Benelux hebben een geldigheidsduur van tien (10) jaar vanaf de aanvraagdatum. Het kan dan worden verlengd voor opeenvolgende periodes van tien jaar voor onbepaalde tijd. De vernieuwing van het handelsmerk kan worden aangevraagd vanaf zes (6) maanden vóór de vervaldatum en tot zes maanden daarna, tegen betaling van vergoedingen voor te late verlenging.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie