Het gaat crescendo met de groothandel

Het gaat crescendo met de groothandel

Redactie Baaz
In het derde kwartaal van 2016 was de omzet in de groothandel 2,6 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet nam in bijna alle sectoren toe.

Alleen de leveranciers van ICT-apparatuur bleven achter in hun omzetontwikkeling, meldt CBS in de Kwartaalmonitor Groothandel. Op de grondstoffenmarkt steeg de omzet in de oliehandel onder andere door een hogere olieprijs. In de schroothandel was het vooral de prijsstijging van de grondstoffen die de omzet deed toenemen. De omzet in de schroot- en afvalhandel herstelde het sterkst.

Groei wordt breed gedragen

In vrijwel alle sectoren van de groothandel nam de omzet toe. De handelaren in landbouwproducten boerden goed. Er gingen meer bloemen de grens over. Ook werd er meer fruit uitgevoerd. De toeleveranciers van zware apparatuur voor de industrie en handel deden vooral meer zaken op de binnenlandse markt. De omzetgroei in machines kwam voort uit een grotere afzet van landbouwvoertuigen en intern transportmaterieel.

In het derde kwartaal gingen 105 groothandelaren failliet, het laagste aantal gedwongen bedrijfssluitingen sinds jaren. Vooral de toeleveranciers van apparatuur aan de industrie lieten een scherpe daling van het aantal faillissementen zien. In het tweede kwartaal beëindigden nog 17 machinehandelaren gedwongen hun activiteiten, dit kwartaal 6.

Aantal faillissementen groothandel

Het vertrouwen van de ondernemers in de groothandel ligt al een tijd op een hoog niveau. Ondernemers verwachten het komende kwartaal meer af te zetten in de markt en zelf grotere orders te plaatsen. Verder verwachten ze dat de economie zich gunstig zal ontwikkelen en dat ze meer personeel zullen inzetten.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie