Helft Nederlandse CIOs niet betrokken bij beslissingen op bestuursniveau

Redactie Baaz
CIO's blijken vaak pas bij stragische processen betrokken te worden als zakelijke keuzes al gemaakt zijn. De helft van alle Nederlandse CIO's is dan ook geen lid van de raad van bestuur.

Onderzoek van Progress Software toont aan dat Nederland op Europees niveau gemiddeld scoort voor wat betreft betrokkenheid van CIOs (Chief Information Officers) bij besluiten op raad van bestuur-niveau. De studie wijst uit dat 50 procent van de Nederlandse CIOs lid is van een raad van bestuur. Frankrijk loopt op dit terrein voorop met 69 procent van de CIOs in het hoogste managementorgaan. In Duitsland is dat 42 procent. Het onderzoek vond plaats onder 500 CIOs, senior IT-managers en IT-afdelingshoofden.

Mosterd na de maaltijd
Uit het onderzoek blijkt ook dat de CIO vaak pas bij strategische processen betrokken wordt als zakelijke keuzes al gemaakt zijn. Slechts in 10 procent van de gevallen worden bedrijfsstrategien alleen afgetekend als de de IT-organisatie zich eraan heeft verbonden. In 45 procent van de gevallen stellen bedrijven strategien vast en schakelen ze vervolgens de IT-organisatie in om de uitvoering te verzorgen. Dit is opvallend, omdat volgens de ondervraagden in Nederland 40 procent van de businessstrategien een IT-element bevat.

Volgens Giles Nelson, Director of Technology EMEA bij Progress Software, staat door deze situatie de innovatie onder druk. Innovatie is een proces waarbij IT en business samen moeten werken. Doordat slechts de helft van de CIOs in de raad van bestuur zit, is het niet mogelijk deze keuzes weloverwogen te maken. Gezien de huidige uitdagende economische situatie, moet IT centraal staan in elke bedrijfsstrategie. De helft van de Nederlandse bedrijven laat de personen die het best kunnen oordelen over de potentie van technologie, buiten dit beslissingsproces.

Service
De meest zorgelijke uitkomst van het onderzoek is dat 66 procent van de respondenten zegt dat gebrek aan begrip tussen de business en IT de groei van, en meer efficiency in het bedrijf in de weg staat.
Maar het onderzoek laat ook zien dat het SOA-concept (Service Oriented Architecture) volgens de respondenten flexibel inspeelt op hun actuele problematiek. 65 procent van de respondenten geeft aan dat ze een SOA-strategie hebben ontwikkeld.

SOA lost het integratiedilemma op doordat deze technologie bedrijven in staat stelt te communiceren en real-time inzicht oplevert over alle activiteiten binnen de organisatie. Met efficinte systemen, meer inzicht en samenwerking tussen afdelingen kunnen CIOs en CEOs beter samenwerken. Ook neemt de kans toe dat een CIO toetreedt tot de raad van bestuur, omdat de CEO ziet welke cruciale rol business development vervult en hoe innovatie mogelijk is, zegt Nelson.


Onderzoek
Het onderzoek in opdracht van Progress Software is in maart 2008 uitgevoerd door Vanson Bourne Research. 500 grote Europese bedrijven in verschillende sectoren zijn ondervraagd over hun IT-activiteiten. Het ging om bedrijven die actief zijn op het gebied van financile dienstverlening, productie, professionele dienstverlening, retail, telecommunicatie, reizen, en transport en logistiek.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie