Groeikansen voor mkb ondanks belemmeringen
Knelpunten door overheidsbureaucratie

Groeikansen voor mkb ondanks belemmeringen

Redactie Baaz
We lezen continu dat economisch herstel bij zowel het mkb als bij grote ondernemingen uitblijft vanwege overheidsbezuinigingen, verminderde consumentenbestedingen, de inzakkende huizenmarkt en de oplopende werkeloosheid. Toch kijkt de mkb’er met vertrouwen naar de toekomst.

Mkb'ers zijn vastberaden om nieuwe klanten te vinden, talentvolle medewerkers aan te trekken en operationele processen te verbeteren. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Economist Intelligence Unit in opdracht van SAP onder duizend mkb-directeuren heeft gehouden.

Van de deelnemende ondernemingen gaf 94 procent aan dat de omzet in de afgelopen drie jaar niet is gedaald. Sterker nog, ruim de helft stelt vast dat de omzet de afgelopen jaren met tien procent of meer is gestegen. De resultaten geven blijk van een sterk mkb dat in de komende jaren deze positieve trend hoopt door te zetten. Toch zien de directies wel obstakels die verdere groei in de weg staan.

Knelpunten door overheidsbureaucratie

De nieuwe eisen en regelgeving voor Nederlandse banken bijvoorbeeld zijn volgens MKB-Nederland desastreus voor de economie en woningmarkt. Een derde van de kleine ondernemingen geeft bovendien aan problemen te hebben met het vinden van extra financiering, terwijl een kwart van de middelgrote bedrijven hier moeite mee zegt te hebben. Iets meer dan de helft van de ondervraagde directies (56 procent) is zich de afgelopen drie jaar zorgen gaan maken over schulden.

De overheid treedt niet alleen in het bankwezen op als stoorzender. Eén op de twee Nederlandse ondernemers doet zaken in en met het buitenland. Maar liefst een derde van deze ondernemers ziet de regelgeving binnen Europa als belemmering om internationaal op effectieve wijze te ondernemen. Zij ervaren de Nederlandse regelgeving en die van andere landen te verschillend, wat voor logistieke rompslomp en hogere kosten zorgt binnen de import en export.

Verouderde wervingsmethoden en bedrijfsprocessen

Naast overheidsbureaucratie en regulering ziet het mklb groeibelemmeringen als het aankomt op het werven en behouden van goed personeel. Een reden hiervoor is dat het mkb vaak in de dezelfde vijver vist als de grotere bedrijven. Bovendien hebben de grote ondernemingen eerder de trend opgepakt om te zoeken via vacaturebanken en sociale media. Het mkb loopt belangrijke kandidaten mis door zich te blijven richten op eigen wervings- en selectiestrategieën. Ook melden mkb-directeuren dat de acquisitie naar nieuwe klanten en de huidige bedrijfsprocessen aan verbetering toe zijn.

Consumerization of IT’ kan groeikansen voor het mkb opleveren

In tegenstelling tot opgelegde regelgeving en wetten vanuit de overheid, kan het mkb in de laatstgenoemde belemmeringen zelf verandering brengen. Uit het onderzoek van SAP blijkt dat mkb-directeuren zelf groeimogelijkheden zien in IT om de werkprocessen te verbeteren en nieuw personeel te werven. Door als mkb’er in te haken op nieuwe technische ontwikkelingen, zoals ‘Consumerization van IT’, kunnen zij mogelijk wel groeipotentieel opbouwen en uiteindelijk ook daadwerkelijke groei realiseren.

Consumerization van IT wordt steeds belangrijker en gaat binnen allerlei ondernemingen een steeds grotere rol vervullen. Door trends zoals Bring Your Own Device (BYOD), Het Nieuwe Werken en cloud kunnen bedrijven hun eigen netwerk openbaar maken voor het personeel op welke locatie dan ook. Deze transparante en flexibele opstelling bevordert niet alleen het vertrouwen van het personeel, maar levert ook productiviteitsverbeteringen op. Daarnaast wordt door mobiele communicatie de interactie met klanten en potentiële nieuwe werknemers vergroot, zowel in binnen- als buitenland. Jonge werkzoekenden zien overigens vaak grote voordelen in deze werkwijze. Tot slot kunnen ondernemers met de cloud gangbare processen rond de bedrijfsvoering kosteneffectief inrichten en hoeven zij minder vaak te investeren in kostbare IT-middelen.

Uiteraard zal er bij de consumerization van IT rekening gehouden moeten worden met nieuwe data- en identiteitsbeveiliging issues, maar het biedt ook ruimte voor innovatie, ontwikkeling en globalisering. Kernpunten die volgens mkb-directies van cruciaal belang zijn om in tijden van economische crisis de gewilde groei te realiseren.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie