Flinke subsidie voor zakelijke elektrische auto’s

Ruben den Boer
In 2030 moeten er in Nederland alleen nog maar elektrische auto’s gekocht worden, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Daarom zitten er flinke subsidies aan te komen voor iedereen die bepaald elektrisch te gaan rijden en wordt rijden op benzine en diesel duurder.

In de plannen van de Mobiliteitstafel zou te lezen zijn dat er voor de zakelijke auto een verlaagde bijtelling komt. Daarnaast geldt er vanaf 2021 een flinke aanschafsubsidie van maar liefst € 3.430,-, deze subsidie zal in 2024 teruglopen tot € 1.830,-. Hierdoor wil de overheid de omslag van fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden een extra boost geven. Als kers op de taart blijven elektrische auto’s tot 2025 vrijgesteld van aanschafbelasting en motorrijtuigenbelasting.

Consument krijgt nog hogere subsidie voor elektrisch rijden

De zakelijke markt kan er dus goed aan doen om tussen 2021 en 2025 over te stappen op elektrisch rijden. Consumenten kunnen echter nog meer profiteren van hun subsidie. Zij profiteren vanaf 2021 van een aanschafsubsidie van maar liefst € 6.000,- die in 2030 teruggebracht zal zijn naar € 2.200,-.

Behalve dat elektrisch rijden goedkoper wordt, wordt rijden op benzine of diesel alleen maar duurder. De partijen aan de Mobiliteitstafel willen de accijns op de fossiele brandstoffen per 2020 en 2022 met één cent verhogen. Tenslotte gaat ook de motorrijtuigenbelasting voor auto’s die op benzine of diesel rijden omhoog.

afbeelding van Ruben den Boer

Ruben den Boer | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Ruben