Files zijn goed als ideenbron

Redactie Baaz
Nederlandse ondernemers krijgen het vaakst succesvolle ideen buiten werktijd. Dit blijkt uit onderzoek van YourBusiness Banking (ABN AMRO).
Het onderzoek is uitgevoerd onder 512 directeuren en grootaandeelhouders van midden- en kleinbedrijven. Ruim de helft van alle ondernemers krijgt vooral zakelijke ingevingen voor negen uur of na vijven. De beste zakelijke ideen ontstaan in de auto. Zo lijken files ook nog een nut te hebben. Ook op kantoor, op vakantie, tijdens het eten en onder de douche worden achtereenvolgens ideen bedacht door ondernemers. Tijdens seks wordt het minst aan de zaak gedacht.

Vrouwelijke ondernemers
Ondernemen is geen negen-tot-vijf activiteit is. Wilfred Kik (directeur YourBusiness Banking): Klanten bellen ons zeven dagen per week. Zo belt n op tien klanten ons s avonds na werktijd en ook zaterdagmiddag krijgen wij nog volop vragen van ondernemers. Uit het onderzoek blijkt verder dat vrouwelijke ondernemers hun beste zakelijke ideen veelal s middags hebben. Voor mannen geldt juist dat hun zakelijke vondsten vooral opkomen tijdens de morgenstond (vlak voor de wekker gaat) en na werktijd (in de auto of tijdens het sporten).

Jonge generatie
De jongere generatie is om vijf uur klaar: zij krijgen hun beste ingevingen vaak aan het einde van de werkdag. De stelling 'Een negen-tot-vijf mentaliteit past niet bij ondernemers' wordt minder beaamd door jonge ondernemers. Dit ondanks de 24-uurs economie en toegenomen digitalisering.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie