Exportkredietverzekering verduurzaamt en ondersteunt steeds meer mkb-bedrijven in 2022

Exportkredietverzekering verduurzaamt en ondersteunt steeds meer mkb-bedrijven in 2022

Redactie Baaz

Atradius Dutch State Business - de exportkredietverzekeraar namens de Nederlandse overheid - verstrekte in 2022 kredietverzekeringen ter waarde van 4,8 miljard euro voor de export van kapitaalgoederen en werkzaamheden van aannemers. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2021. Vooral het aantal dekkingen dat is verstrekt aan mkb-bedrijven en voor groene transacties nam significant toe. Zo nam het aantal mkb-bedrijven dat een kredietverzekering afsloot toe van 38 procent in 2021 naar 49 procent in 2022 en steeg het aandeel groene transacties van 26 procent naar 35 procent.

  • Aandeel groene transacties stijgt van 26 procent in 2021 naar 35 procent in 2022
  • MKB-transacties goed voor bijna helft totale portefeuille
  • 153 verzekeringen afgegeven met totaal volume van 4,8 miljard euro

In 2022 verstrekte Atradius Dutch State Business (DSB) voor alle actieve regelingen 153 polissen. Hierdoor konden exporteurs van Nederlandse kapitaalgoederen en diensten uit verschillende sectoren zakendoen in meer dan vijftig landen. De premie-inkomsten die Atradius DSB genereerde, bedroegen vorig jaar 143 miljoen euro, iets minder dan in 2021. De uitgekeerde schades - 69 miljoen euro - waren eveneens minder hoog dan in 2021. Daarnaast heeft Atradius DSB 72 miljoen euro aan betalingen ontvangen over in het verleden uitgekeerde schadevergoedingen. In de meeste gevallen is dit het resultaat van langlopende incassotrajecten.

Substantiële stijging aandeel mkb-bedrijven en groene transacties


Het aantal groene transacties in de portefeuille van Atradius DSB is in de afgelopen jaren sterk toegenomen: van 10 procent in 2020, naar 26 procent in 2021 en 35 procent in 2022. Vorig jaar ging het onder meer om transacties in sectoren als zonne-energie, waterzuivering, het transport van windmolens en de ontwikkeling van groene ammonia. Ook is de eerste polis onder de nieuwe Groendekking uitgereikt aan Econowind voor het ontwikkelen van brandstof besparende industriële zeilen voor vrachtschepen. De sectorverdeling van de uitgereikte polissen was divers; de machinebouw en maritieme sector spanden net als in voorgaande jaren de kroon. Ook in de komende jaren zal Atradius Dutch State Business inzetten op de verduurzaming van de Nederlandse export, met een sterke focus op mkb-bedrijven.

Het aantal dekkingen dat Atradius DSB aan mkb-bedrijven verstrekte (+11 procent) nam vorig jaar eveneens flink toe. “Atradius DSB levert een duidelijke meerwaarde voor het mkb. Bovendien helpen we met de financieringsuitdagingen waarmee deze bedrijven te maken hebben”, vertelt Bert Bruning, Directeur van Atradius Dutch State Business. “2022 was het laatste jaar waarin Atradius DSB aanvragen accepteerde die rechtstreeks zijn gekoppeld aan de fossiele waardeketen. Tegelijkertijd willen we deze bedrijven ondersteunen bij het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe oplossingen voor de energietransitie. Gelukkig zien we dat veel exporterende bedrijven zich focussen op duurzaamheid en we willen hen graag ondersteunen. Dat is duidelijk te zien in de toename van het aantal groene transacties in de afgelopen jaren.”

Raadpleeg voor meer informatie het Jaaroverzicht 2022.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie