Event voor zelfstandige IT-er

Event voor zelfstandige IT-er

Redactie Baaz

IT United organiseert op 3 oktober 2011 het thema-event ‘De Zelfstandig Professional en zijn Gilde’.

Het event dat georganiseerd wordt voor de zelfstandige IT-er gaat over de toekomstige markt waarop de ZP-er (Zelfstandige Professional) steeds actiever wordt. Zo wordt de vraag gesteld wie de belangen van de ZP-er behartigt en hoe. Er zijn nu beroepsverenigingen, belangenorganisaties, brancheverenigingen, vakbonden en lobbyorganisaties. Wat kunnen die doen om de toekomst van de ZP-er in de goede richting te sturen? Wat is een passende organisatievorm voor ZP-ers in de toekomst? En wat is de rol van de overheid in dit proces?

Samen met een professional op dit gebied, Arjan van den Born, zelfstandig organisatieadviseur en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, wordt er ingegaan op deze vragen die volgens de organisatie de toekomstige rol van de zelfstandige in de IT zullen bepalen.

Het event vindt plaats in De Lindenhof in Delft en is gratis toegankelijk. Het programma start om 16.00 uur. Aanmelden kan via de website van IT United waarop je ook meer informatie vindt.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie