Elektrisch rijden: doen we het nu wel of niet?

Elektrisch rijden: doen we het nu wel of niet?

Redactie Baaz

Al jaren proberen producenten, overheden en velerlei organisaties er ons van te overtuigen: elektrisch autorijden heeft de toekomst en over een aantal jaar doen we niet anders. Kijkt men door een roze bril of klopt het toekomstperspectief? Gaat de consument - privé en/of bedrijfsmatig - nu echt overstag met deze manier van rijden? De cijfers zijn hoopgevend, maar drempels zijn nog talrijk aanwezig.

Stemming omgeslagen

‘De stemming in Nederland rond elektrische auto’s is in amper tien jaar tijd volledig omgeslagen. Werden auto’s als de Toyota Prius tien jaar geleden nog meewarig nagekeken, tegenwoordig zijn maar liefst vier op de vijf Nederlanders bereid om over te stappen op meer duurzame vormen van vervoer. De elektrische auto prijkt boven aan het wensenlijstje. Want we blijven ons toch het liefst met de auto vervoeren, zowel zakelijk als privé', ronkt (elektrisch hopen we) een onderzoek van MoveMove, de full-service mobiliteitspas van MultiTankcard (MTc) dit najaar. In het hoopgevende onderzoek onder 1.000 Nederlanders tussen de 18 en 66 jaar geeft 79 procent aan bereid te zijn om duurzamer te reizen. Onder deze mensen is de elektrische auto het populairst.

Kosten

Er is een belangrijke 'maar', zo benadrukken de onderzoekers: de overstap op milieuvriendelijk vervoer mag niet te veel kosten. Bijna de helft van de ‘niet-duurzame’ reizigers (46 procent) geeft aan geen cent extra te willen betalen om volledig duurzaam te rijden. Eén op de vijf automobilisten meldt in het onderzoek al in het bezit te zijn van een hybride of elektrische wagen. Die groep bestaat in verhouding vaker uit stedelingen en zakelijke rijders.

Daarnaast zijn deze mensen gemiddeld genomen hoogopgeleid en zijn ze woonachtig in Noord- of Zuid-Holland. 'Hier zien we precies de uitdaging van de politiek en auto-industrie', zegt Patrick Roozeman, directeur van MTc. 'De bereidheid om over te stappen is zeker aanwezig, maar de bereidheid om meer te betalen niet. De schone rijders van nu zijn vooral leaserijders en ondernemers. De vraag blijft hoe je de massa meekrijgt in de verduurzaming van het Nederlandse vervoer.'

Bedrijfswagenpark op elektrisch

Toch valt er nog enorm veel terrein te winnen, afgaande op recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zeker ook wanneer we kijken naar bedrijfsauto's. Van alle in 2017 door personenauto’s afgelegde kilometers werd 63 procent gereden met benzineauto’s. Vergeleken met een jaar eerder legden zij 1 procent meer kilometers af. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de stijging van door bedrijfsauto’s gereden benzinekilometers (ruim 10 procent). Dieselauto’s, goed voor 29 procent van de afgelegde kilometers, reden daarentegen 2 procent minder.

Vooral bedrijfsdiesels maakten minder kilometers. Lpg-auto’s rijden al jaren minder, deze trend zette zich in 2017 voort met een daling van ruim 11 procent. De afgelegde afstand door auto’s met overige brandstoffen nam toe met bijna 13 procent. Binnen deze groep zijn de elektrisch aangedreven auto’s (full elektrische en plug-in hybrides) de belangrijkste groep: zij legden 20 procent meer kilometers af in 2017 dan een jaar eerder. Mooie cijfers, maar het kan en moet veel beter. Om het merendeel elektrisch te laten rijden zal vooral de overheid nog veel meer stokken achter de deur moeten houden. Van subsidies tot minder bureaucratische regelgeving, om maar wat te noemen. Want die wil is er bij de automobilist, maar die wil moet gezelschap krijgen van het 'kunnen'.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie