Economisch beeld negatiever

Economisch beeld negatiever

Redactie Baaz

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in juni negatiever dan in mei, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van juni presteerden 5 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Consumenten- en producentenvertrouwen verslechterd

Consumenten waren in juni iets negatiever dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen is laag en lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten was in juni minder positief en lag iets onder het langjarig gemiddelde.

Consumptie huishoudens groeit, export en investeringen krimpen

In april 2023 hebben huishoudens 0,3 procent, voor prijsveranderingen en koopdagpatroon gecorrigeerd, meer besteed dan in april 2022. Opnieuw kochten ze meer diensten, maar minder goederen.

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in april 0,5 procent kleiner dan in april 2022. Er zijn vooral minder chemische en metaalproducten uitgevoerd.

In april 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,4 procent kleiner dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in woningen.

Productie industrie ruim 12 procent lager in april

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 12,1 procent lager dan in april 2022. Dit is de grootste daling na april 2009. Ook in de drie voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis. Ten opzichte van maart 2023 daalde de productie in april met 3,0 procent.

Meer faillissementen in mei

In mei zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 16 meer bedrijven failliet verklaard dan in april. Dat is een stijging van 7 procent. Het aantal faillissementen bleef onder het niveau van de periode voor het uitbreken van corona. Wel is het aantal faillissementen in de eerste vijf maanden van dit jaar ruim de helft hoger dan in dezelfde periode van 2022.

Prijzen koopwoningen bijna 6 procent lager in mei

In mei waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 5,6 procent lager dan in mei 2022. De daling is opnieuw groter dan een maand eerder. Ten opzichte van april is de prijsindex bestaande koopwoningen in mei met 0,1 procent gedaald.

Meer gewerkte uren, minder werklozen en evenveel vacatures

Werknemers en zelfstandigen werkten in het eerste kwartaal van 2023 in totaal ruim 3,6 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,7 procent meer dan een kwartaal eerder.

Eind maart stonden er 437 duizend vacatures open, net zoveel als aan het einde van het vierde kwartaal. Deze stabilisatie volgt op twee kwartalen van daling.

In mei 2023 waren 353 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking. De ontwikkeling van het aantal werklozen meet het CBS als gemiddelde verandering in de afgelopen drie maanden. In de maanden maart tot en met mei nam het aantal werklozen licht af met gemiddeld duizend per maand.

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het eerste kwartaal 2023 met 3,2 procent in vergelijking met een kwartaal eerder.

Bbp daalde met 0,3 procent in eerste kwartaal 2023

Volgens de tweede berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, daalde het volume van het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal met 0,3 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. In het vierde kwartaal steeg het bbp met 0,9 procent. De krimp in het eerste kwartaal is vooral toe te schrijven aan een grotere onttrekking uit de voorraden.

 

Foto © ANP / George Mollering

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie