Driekwart Noord-Europese bedrijven in bouw- en maakindustrie ervaart dat omarmen duurzaamheid concurrentievoordeel oplevert

Driekwart Noord-Europese bedrijven in bouw- en maakindustrie ervaart dat omarmen duurzaamheid concurrentievoordeel oplevert

Redactie Baaz
Autodesk, leider in software voor 3D-ontwerp, engineering en entertainment, heeft de resultaten bekend gemaakt van onderzoek dat het bedrijf deed in samenwerking met internationale consultancy partner Frost & Sullivan. Het onderzoek laat zien wat de status is met betrekking tot de adoptie van duurzaamheidsinitiatieven en het ontwikkelingsniveau van duurzaamheid in Noord- Europa.

Het onderzoekrapport gaat ook in op nieuwe gebieden van digitale duurzaamheid die nagestreefd worden. Het onderzoek bestaat uit kwantitatieve interviews met 600 zakelijke besluitvormers en 24 diepgaande kwalitatieve interviews met leiders op het gebied van duurzaamheid in de bouw- en maakindustrie in Scandinavië (Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en IJsland), de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

81% van de ondervraagden in de Benelux heeft duurzaamheidsteam

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de onderzochte sectoren erkend wordt dat de duurzaamheid moet worden verbeterd en dat bedrijven hieraan werken. Nergens is dit duidelijker dan in Scandinavië, waar de meerderheid van de ondervraagden (91%) een speciaal duurzaamheidsteam heeft. In de Benelux ligt dit percentage op 81%, gevolgd door het VK en Ierland (78%).

Dit verschil kan het gevolg zijn van meer regelgeving en strategische aansturing door leiders in Scandinavië, wat door bijna driekwart (73%) van de bedrijven in die regio wordt gezien als de belangrijkste aanjager van de duurzaamheidsagenda. Nu in de rest van Noord-Europa ook meer regelgeving op stapel staat en de macro-economische druk daar verder toeneemt, is het waarschijnlijk dat Scandinavische best practices ook daar overgenomen zullen worden.

Het onderzoek laat zien dat er twee duidelijke winnaars zijn van duurzaamheidsbeleid; een beter gebruik van hulpbronnen (minder afval) voor de bouwsector (70%) en zelfs nog meer (73%) in de maakindustrie, gevolgd door een lager energieverbruik (64%) in de bouw en 74% in de maakindustrie. De helft van de respondenten uit de bouwsector is ook van mening dat duurzame methoden de projectkwaliteit verbeteren. Deze bevindingen wijzen erop dat het gebruik van duurzame energie, betere materiaalkeuzes en een circulaire aanpak de milieueffecten van projecten of producten kunnen verminderen.

Duurzaamheid levert concurrentievoordeel op

Op de vraag waarom bedrijven duurzaamheid omarmen, antwoordt 86% dat klantenbinding een belangrijke rol speelt, gevolgd door de verwachtingen van de klant (84%). De groeiende vraag naar duurzaamheid wordt ook gezien als een belangrijk concurrentievoordeel, waarbij 76% zegt dat dit een belangrijke drijfveer is. De focus op duurzaamheid door regelgeving en marktwerking is het hoogst in Scandinavië (73%) in vergelijking met het VK (48%) en de Benelux (29%). Na klanten zijn werknemers de tweede belangrijke influencer voor wat betreft het omarmen van duurzaamheid (63%), gevolgd door de supply chain & partners (61%) en het management (61%).

Duurzame toekomst vraagt om overwinnen digitale uitdagingen 

Vandaag de dag investeert 85% van de bedrijven in verbeterde workflows (minder afval en energieverbruik) om duurzamer te worden en 62% zegt dat dit de komende twee jaar zal toenenemen. Een ander investeringsgebied om duurzamer te worden is technologie & software: bijna driekwart (74%) investeert hier nu al in en 53% verwacht dat dit de komende twee jaar zal toenemen. Uitgesplitst naar regio zegt 92% van de ondervraagden uit de Benelux dat IT-investeringen belangrijk zijn om uitdagingen richting een duurzame toekomst te overwinnen, gevolgd door het VK & Ierland (77%) en Scandinavië (66%).  De rol van data om beslissingen beter te onderbouwen en silo's in de organisatie te doorbreken is hierbij belangrijk. Investeringen op het gebied van R&D vinden de ondervraagden uit de Benelux minder belangrijk dan de andere landen: 52% vindt meer focus op R&D belangrijk terwijl dit percentage in het VK en Ierland op 74% en in Scandinavië op 71% ligt.

Hoewel de voordelen van duurzaamheid duidelijk zijn, hebben bedrijven nog steeds te maken met uitdagingen bij de uitvoering van strategie, waarbij de toegang tot vaardigheden en opleiding (33%) en gebrek aan financiële middelen de meest voorkomende uitdagingen zijn (39%). Training en skills zijn de grootste uitdaging in de Benelux (43 %) ten opzichte van 36 % in het VK en Ierland en 20% in Scandinavië. Het is onduidelijk of bedrijven over een beproefde methode beschikken om de financiële voordelen van duurzaamheid af te wegen tegen de initiële investering die zij moeten doen. Slechts 22% vermeldde een kostenvermindering, 31% zei dat het effect op de kosten nihil was en 46% zei dat er een kostenstijging was.

Sander Lijbers, District Manager Benelux & Eastern Europe: “De resultaten van ons onderzoek tonen de noodzaak aan om duurzaamheid in de bouw en maakindustrie te verbeteren en het is duidelijk dat bedrijven commitment hebben klimaatdoelstellingen te bereiken. De toenemende digitalisering heeft zowel de bouwsector als maakindustrie dichter bij elkaar gebracht, de supply chain korter gemaakt en flexibiliteit en samenwerking bevorderd. Digitale transformatie versnelt de samenwerking en innovatie in alle sectoren, waardoor bedrijven de gezamenlijke ambitie voor een duurzame toekomst kunnen waarmaken."

Ko Bontje, Teamcoach Innovatie bij Stamhuis Groep voegt toe: "Ook wij onderschrijven dat duurzaamheid wordt gedreven door diverse factoren. Daarom kijken wij uit naar de invoering van het materialenpaspoort. Hierin worden alle materialen vastgelegd die bij de bouw van een gebouw gebruikt zijn. Dit betekent dat het makkelijker is om materialen te hergebruiken en dat we hierover een strategie kunnen bepalen tijdens de bouwfase. Bij Stamhuis standaardiseren we elk element, wat betekent dat we kunnen nadenken over hoe we deze elementen recyclen. En omdat we alle elementen vastleggen in ons Bouw Informatie Model (BIM), zijn we in staat om onze klanten de inzichten en data te bieden die ze nodig hebben om een beslissing te nemen over een asset en ze te laten zien dat ze ook op een duurzame manier bezig zijn."

Fredrick Royan, Vice President, Sustainability en Circular Economy bij Frost & Sullivan: “De gebouwde omgeving in Europa speelt een cruciale rol bij de verwezenlijking van de Green Deal doelstellingen, aangezien deze zorgt voor 40% van het energieverbruik en ongeveer een derde van de CO2-uitstoot. Daar komt nog bij dat bijna een derde van het gebouwenbestand ouder is dan 50 jaar en meer dan driekwart van het totale gebouwenbestand energie-inefficiënt is. Meer ketensamenwerking is belangrijk om de CO2-reductie te realiseren en klimaatdoelstellingen te behalen”.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie