Digitaliseringsplannen ondernemers kennen centrale rol voor freelancer

Redactie Baaz
Freelancers vervullen een steeds belangrijkere rol binnen Nederlandse midden- en kleinbedrijven. In de afgelopen twaalf maanden werkte bij bijna veertig procent van de mkb-bedrijven minimaal eens per week een freelancer. Bij één op de vijf bedrijven was dat zelfs een minimum van drie dagen per week. Een kwart van de bedrijven is voornemens nog vaker freelancers in te gaan zetten. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder 500 Nederlandse bedrijven in opdracht van freelance-marktplaats Fiverr.

De versnelde digitalisering is de belangrijkste reden dat ondernemers zich wenden tot freelancers. De afgelopen twaalf maanden hebben ondernemers op verschillende manieren gezorgd dat hun bedrijf de crisis het hoofd kon bieden, met name door online actiever te zijn. Iets minder dan een kwart van de ondervraagde bedrijven slaagde erin nieuwe klanten te vinden (24 procent) of nieuwe producten of diensten te ontwikkelen (ook 24 procent). Ruim een  vijfde zegt dat een grotere online aanwezigheid van hun business de impact van de crisis heeft verkleind. 

Netwerken en sales naar online

“Online actief zijn is essentieel geworden voor het doen van zaken”, zegt Peggy de Lange, verantwoordelijk voor de internationale groei van Fiverr. “Wie kan nog nieuwe klanten vinden zonder congressen, beurzen of netwerkavonden? Het netwerk- en salesproces heeft zich vrijwel volledig naar het online domein verplaatst met webinars, nieuwsbrieven, Zoom-netwerkborrels en 3D-congressen, nationaal en internationaal. Vlak na het uitbreken van de pandemie zijn we wat digitalisering betreft in een oogwenk van 2020 naar 2030 gesprongen.”

Belang online duwt ondernemer naar specialist

In het komende jaar blijken freelancers daarom nog belangrijker in de plannen van ondernemers. Een kwart van de ondernemers zegt meer en vaker freelancers te willen inzetten. Freelancers worden namelijk vooral ingezet binnen het digitale domein, zoals voor omvangrijke IT-projecten, online marketing, programmeren en social media management. Dat blijkt ook uit de recent gepubliceerde Small Business Needs Index van Fiverr, op basis van zoekgedrag op het platform. In Nederland focussen ondernemers zich met name op de website en hun webshop. De Lange constateert dat freelancers een belangrijke bouwsteen zijn in het behalen van de doelstellingen. “De coronacrisis stelt bedrijven plotseling voor uitdagingen waar ze geen specialisme voor in huis hebben. Ondernemers denken: ‘Wat ik niet in huis heb, huur ik in’.” Twaalf procent van de ondervraagde ondernemers is bovendien voornemens freelancers vaker op leidinggevende posities in te zetten.

Relevante expertise

Het werven van freelancers doen ondernemers vooral binnen hun eigen netwerk. Ruim veertig procent vindt freelancers via hun directe kring. Maar ook geeft ruim dertig procent aan dat zij freelancers vinden via online platforms. De Lange: “Ondernemers worden door de online uitdagingen die ze willen oplossen, gedwongen specialisten te vinden waar ze eerder niet mee hebben gewerkt. Het is dan geen kwestie van ‘one handshake away’,  er moet veel specifieker gezocht worden naar een expert met het juiste trackrecord en relevante ervaring.” 

Over Fiverr

Fiverr is een internationale e-commerce marktplaats waar ondernemingen van alle soorten en maten in contact kunnen komen met freelancers die digitale services aanbieden. Volgens Fiverr moet het afnemen van een dienst online net zo eenvoudig zijn als het doen van een aankoop bij een webwinkel. Fiverr is sinds vorig jaar genoteerd aan de New York Stock Exchange en lanceerde eind juni een Nederlandse site: nl.fiverr.com, onder meer omdat het aantal actieve Nederlandse opdrachtgevers op Fiverr met 15% groeide tussen februari en maart dit jaar.  

afbeelding van Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie