De zzp'er als wondermiddel
Zzp'er of toch werknemer?

De zzp'er als wondermiddel

Redactie Baaz

Het Centraal Planbureau verwacht dit jaar economische groei. Diverse sectorprognoses van banken geven bovendien aan dat de private investeringen in het mkb de komende jaren fors zullen stijge

Is de zzp'er de oplossing?

Zo op het eerste gezicht dus geen vuiltje aan de lucht. Als je echter verder kijkt, blijkt ook dat de concurrentie binnen het mkb steeds verder intensiveert. Voornaamste factor hiervoor zijn de technologische ontwikkelingen en de steeds veranderende klantvraag, vertelt Gilles Collard van Het Arbeidsrechtkantoor
 
Voor bedrijven die hun concurrentiepositie willen behouden en eventueel verbeteren, is het essentieel om open te staan voor nieuwe ontwikkelingen. Dit houdt onder meer in dat bedrijven moeten nadenken over nieuwe businessmodellen, verdienmodellen en organisatievormen. Binnen dit proces staat één element centraal: flexibiliteit.
 
Om snel in te spelen op de behoefte van jouw klant is het essentieel om je bedrijf zo in te richten dat op elk gewenst moment de juiste kennis en kunde aanwezig is. Het realiseren hiervan begint bij het investeren in actuele kennis en kunde van de vaste werknemers. Voor bedrijven is het logischerwijs niet mogelijk om voor alle vereiste disciplines vaste medewerkers in dienst te hebben. Dit is ook exact de reden dat steeds meer bedrijven met een flexibele schil werken.
 
Traditioneel wordt de flexibele schil ingezet bij seizoensgerelateerde arbeid: in de land- en tuinbouw. Hierbij wordt vaak met uitzend- of payrollcontracten gewerkt. In de afgelopen jaren is echter een andere trend duidelijk zichtbaar geworden. Dit is de opkomst van de zzp'er. In 2015 is het aantal zzp'ers in Nederland zelfs de 1 miljoen gepasseerd. De voordelen van de inhuur van zzp'ers zijn evident.
 
Een bedrijf kan op hele korte termijn specialistische kennis inhuren en daarmee voldoen aan de klantbehoefte, zonder dat hier de vaste lasten voor worden gedragen. Op het eerste gezicht lijkt de zzp'er dan ook het wondermiddel voor bedrijven. Brengt hij dan echt niets dan goeds of schuilt er wellicht toch een addertje onder het gras? 

Zzp'er of toch werknemer?

Misschien ben je je niet bewust van het feit dat er een hele dunne scheidslijn bestaat tussen de zzp'er en werknemer. Alleen al in 2015 is er tientallen keren geprocedeerd over de vraag of een zzp'er eigenlijk niet een reguliere werknemer is die werkzaam is op grond van een arbeidsovereenkomst. In meerdere gevallen zijn rechters hierin meegegaan. De gevolgen hiervan zijn verstrekkend voor bedrijven. Zo heeft een werknemer - in tegensteling tot de zzp'er - ontslagbescherming en recht op doorbetaling van loon bij ziekte. 

Beoordeling door rechter

Bij de beoordeling welk type overeenkomst tussen partijen geldt, kijkt een rechter zowel naar de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst, als naar de manier waarop uitvoering aan de overeenkomst is gegeven. Deze brede toets heeft tot gevolg dat een rechter alle feiten en omstandigheden zal meewegen. Het feit dat er bovenaan een contract staat dat het een overeenkomst van opdracht is, is dus onvoldoende. 

Maar wat betekent dit nu concreet?

Om je meer houvast te bieden is een overzicht opgenomen van specifieke verschillen tussen een werknemer en een zzp'er. Als jouw bedrijf met een flexibele schil met zzp'ers werkt, is het goed om na te gaan of ze bij de uitvoering van de overeenkomst niet onbewust aan de genoemde kenmerken van een werknemer voldoen. De voordelen van een flexibele schil met zzp'ers is overduidelijk. Wel is het van belang dat je altijd bewust blijft van de wijze waarop je de samenwerking invult. Als je dit consequent doet, blijf je aan de goede kant van de scheidslijn. In dat geval is de zzp'er misschien wel hét wondermiddel voor de mkb-ondernemer. Voor nu en voor de toekomst!
 
Werknemer
VERRICHT STRUCTUREEL WERKZAAMHEDEN VOOR WERKGEVER
 
Zzp'er
Verricht incidenteel werkzaamheden voor opdrachtgever
 
Werknemer
VERRICHT UITSLUITEND WERKZAAMHEDEN VOOR WERKGEVER
 
Zzp'er
Verricht werkzaamheden voor meerdere opdrachtgevers
 
Werknemer
VERPLICHT WERKZAAMHEDEN PERSOONLIJK TE VERRICHTEN
 
Zzp'er
Kan zich zonder toestemming laten vervangen
 
Werknemer
VERPLICHT INSTRUCTIES VAN WERKGEVER OP TE VOLGEN
 
Zzp'er
Niet verplicht instructies van opdrachtgever op te volgen
 
Werknemer
NIET INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER
 
Zzp'er
Ingeschreven in het Handelsregister
 
Werknemer
BESCHIKT NIET OVER EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR)
 
Zzp'er
Beschikt over een VAR (tot 1 mei 2016)
 
Werknemer
ONTVANGT NAGENOEG GELIJKE PERIODE BETALINGEN  (LOON)
 
Zzp'er
Ontvangt betalingen na verzending factuur
 
Werknemer
ONTVANGT LOON BIJ ZIEKTE
 
Zzp'er
Ontvangt geen vergoeding bij ziekte
 

Werknemer
WERKGEVER DRAAGT LOONBELASTING EN SOCIALE PREMIES AF
 
Zzp'er
Opdrachtgever draagt geen loonbelasting en sociale premies af
 
Werknemer
IS GEHOUDEN AAN VASTE WERKTIJDEN
 
Zzp'er
Bepaalt eigen werktijden
 
Werknemer
HEEFT TOESTEMMING NODIG OM VERLOF OP TE NEMEN
 
Zzp'er
Heeft geen toestemming nodig om verlof op te nemen
 
Werknemer
IS GEHOUDEN AAN HUIS- EN GEDRAGSREGELS VAN WERKGEVER
 
Zzp'er
Is niet gebonden aan huis- en gedragsregels
 

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie