De sleutel tot succesvolle transitie naar duurzaamheid

De sleutel tot succesvolle transitie naar duurzaamheid

Redactie Baaz

Hoe kunnen we sectoren creëren die niet alleen winstgevende maar ook duurzame producten en diensten leveren?

In haar boek 'Transities van sectoren' geeft organisatiecoach Esther de Haan antwoord op deze vraag. De transitie naar duurzaamheid is mensenwerk waarbij wederkerigheid en systeemleren een belangrijke rol spelen, aldus De Haan. In haar boek laat ze zien hoe dit in zijn werk gaat. 

Leerprocessen cruciaal voor duurzaamheid

Bij transities ligt de nadruk meestal op de inhoud. We weten wat we willen veranderen, waarom en soms zelfs met wie. Veel minder aandacht gaat uit naar het ‘hoe’ en de rol van leerprocessen. 

Toch ligt daar volgens Esther de Haan de sleutel tot succes. Als transitiecoach leert ze teams om integraal te kijken en maakt ze hen ervan bewust hoe ze met hun eigen gedrag de resultaten van een transitie kunnen beïnvloeden. Al haar gedegen kennis, ervaring en gedrevenheid deelt De Haan nu in haar boek Transities van sectoren. Wie dit boek leest, krijgt nieuwe inzichten en tools in handen voor het uitvoeren van transities.

Iedere transitie een eigen leervorm

‘Transities van sectoren’ is het eerste boek over de hoe-kant van veranderen, waarin groepen leren hoe ze samen een gewenste transitie tot stand kunnen brengen. De auteur stelt systeemdenken en systeemleren in haar werk centraal omdat dit groepen uiteindelijk in staat stelt om te weten bij welk vraagstuk ze welke leervorm kunnen toepassen tijdens een transitie. 

Deze ‘lerende teams’ staan stil bij cruciale vragen als: ‘Wat doen wij waardoor we dit niet van de grond krijgen?’, ‘Hoe bepaalt de manier waarop we denken ons handelen?’ en ‘Hoe zitten onze eigen drijfveren de gezamenlijke drijfveren in de weg?’ Zo raken ze in staat om samenwerkingen succesvol te laten verlopen vanuit gezamenlijk eigenaarschap voor de gewenste transitie.

Theorie en praktijk

In het eerste deel van haar boek gaat de auteur in op de theorie van het systeemleren en transitietrajecten in het algemeen. In het tweede en praktische deel laat De Haan zien hoe teams uit drie sectoren en drie organisaties hun eigen variant daarop vonden. 

Zo wordt het samenwerkingsverband Groene Cirkels (rond Heineken) belicht, evenals de cases van Philips en Stichting Veldleeuwerik, FairMatch Support, de internationale noodhulp en hostelketen Stayokay.

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie