En daardoor daalt hun prestatievermogen.

Onderzoek: werknemers hebben minder energie

Daan de Winter
Bijna vier op de tien werknemers kampen met stress en hebben minder energie, waardoor hun prestatievermogen daalt. Dat zou blijken uit nieuw onderzoek.

Meer werknemers in de hyperzone

​Integron voerde in opdracht van EnergyFinder onderzoek uit onder 4400 werknemers in Nederland. De belangrijkste conclusie is dat werknemers nu minder energie hebben dan twee jaar geleden. ​Bijna 40 procent gaf aan te werken in een zogeheten 'hyperzone', een hectische werkomgeving waarin het halen van kortetermijndoelen en het blussen van dagelijkse brandjes centraal staan, eigenbelang boven samenwerking gaat en waar regelmatig sprake is van spanningen en frustraties.

​Zin van werk in twijfel getrokken

​Dat betekent een stijging van 8 procent ten opzichte van 2014. Tegelijkertijd is het percentage werknemers dat zich in de 'comfortzone' zegt te bevinden afgenomen van 41 procent in 2014 naar 33 procent nu. EnergyFinder concludeert dat het vertrouwen onder werkend Nederland afneemt en dat steeds meer werknemers de zin van hun werk in twijfel trekken. ​​De betekenis van hun werk werd twee jaar geleden nog door bijna drie kwart van de werknemers onderkend, maar inmiddels is dat gedaald tot ruim de helft.

Een samenvatting met deze en andere uitkomsten van het onderzoek is hier te bekijken. EnergyFinder heeft ook een infographic op de website geplaatst.