Meer uitdagingen dan kansen op kantoor

Redactie Baaz
Bij Teamleader spreken we dagelijks tientallen MKB-ondernemers. Zo leren we jullie iedere dag een beetje beter kennen. Eens in de zoveel tijd doen we grondig onderzoek naar bijvoorbeeld jullie uitdagingen, kansen, de toekomst van het MKB en de balans tussen werk en privé.

Uit het onderzoek van maart 2017* blijkt dat een op de twee ondernemers zich wegcijfert ten behoeve van het bedrijf of de klant. Een kwart van de ondernemers doet dat niet. Wie denkt dat vrouwen zich in meerdere mate wegcijferen heeft het mis: de verhouding tussen man en vrouw blijkt gelijk. Een groter verschil tussen de sekses is er wel wanneer we kijken naar de wens om administratie af te schaffen.

Liever geen administratie en vergaderingen meer

49 procent van de mannen is administratie liever kwijt dan rijk, ten opzichte van 29 procent van de vrouwen. Wanneer we de groep segmenteren op het soort onderneming dat zij hebben zien we ook een groot onderscheid tussen de eigenaren van gevestigde ondernemingen (43 procent) en die van start-ups en scale-ups (29 en 22 procent). Het is niet zo gek dat ondernemers geen fan zijn van de administratie: 36 procent van de respondenten geeft aan hier het meeste tijd aan kwijt te zijn.

Eén op de drie ondernemers stoppen met vergaderen. Hierbij is er een groot verschil tussen mannen en vrouwen: 29 procent ten opzichte van 43 procent. Oprichters van een startup vinden vergaderen minder vervelend, daar is slechts een op de vier een vergadering liever kwijt dan rijk.

Innovatie en lange termijn strategie geen prioriteit

Opvallend: bij scale-ups wordt veel minder tijd besteed aan de lange termijn strategie dan bij andere ondernemingen (2 procent t.o.v. 6 procent gemiddeld en zelfs 15% procent bij startups). Toch geeft één op de vijf eigenaren van zo’n onderneming aan zich hier liever niet mee bezig te houden. Ook aan innovatie wordt weinig tijd besteed. Dit is overigens niet helemaal naar tevredenheid van de ondernemers: slechts 8 procent geeft aan dat zij zich hier helemaal niet mee bezig willen houden.

Geld maakt ondernemers niet gelukkig

Ondernemers worden het meest gelukkig van tevreden klanten (42 procent), gevolgd door een goede werk-privébalans (29 procent). Op afstand volgen een hoge winst (11 procent), goede referenties (10 procent) en ontplooiing van werknemers (8 procent).

Een hoge winst is nog het meest belangrijk bij startups (19 procent) en heeft het minste invloed op het geluk van eigenaren van scale-ups (7 procent). Opvallend is dat een goede referentie ondernemers met twintig tot vijftig medewerkers het meest gelukkig maakt en dat ervaren ondernemers het meest gelukkig worden van tevreden klanten.

Ondernemers worden ongelukkig van te weinig tijd voor hun privéleven (28 procent). Vooral eigenaren van een startup worden hier niet blij van (40 procent), terwijl zij juist bekend staan om het nachten doorhalen en werken in weekenden! Ook tegenvallende bedrijfsresultaten en klanten die het contract opzeggen stemmen ondernemers droevig (23 en 22 procent).

Startups meest bang voor robotisering

Een op de vier ondernemers is bang voor verandering in het werkveld door robotisering. Mannen zijn banger dan vrouwen (28 versus 22 procent). Opvallend genoeg zijn eigenaren van startups het meest bang: een op de drie voelt zich bedreigd door robotisering.

Het merendeel van de ondernemers vreest het verlies van baan of onderneming door robotisering niet. Ook wij niet, Teamleader bouwt juist aan software dat MKB-ondernemers vooruit helpt. Ben jij benieuwd hoe we dat doen en wil je ervaren hoe het is om de administratie links te kunnen laten liggen? Probeer Teamleader gratis uit en ontdek het zelf!

* Dit onderzoek is in maart 2017 afgenomen onder 251 ondernemers. Hiervan is 63 procent al minstens vijf jaar eigenaar van dezelfde onderneming en 18 procent eigenaar van een zgn. scale-up, een bedrijf dat tussen de drie en vijf jaar bestaat en minstens 20 procent gegroeid is in werknemers of omzet. De laatste 19 procent van de respondenten bestaat uit eigenaren van startups: bedrijven die maximaal vijf jaar bestaan.

 

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie