7 strategische stappen

Lukt het jou ook niet om tijd vrij te maken voor strategie?

Babette Soegies
Jij komt als directeur(-grootaandeelhouder) van een succesvol MKB-bedrijf ook vast regelmatig één van deze problemen tegen als je een strategie wilt maken die je business op een hoger niveau moet brengen...
  • Je strategie is te veel gebaseerd op je onderbuikgevoel waardoor je (te) veel risico’s loopt bij de uitvoering van de bedachte strategie
  • De aanpak is theoretisch waardoor je het niet gaat gebruiken en je strategie in de la belandt
  • Het maken van een strategie kost je te veel tijd waardoor dit gaat knellen met andere werkzaamheden
  • De bedachte strategie zet niet aan tot daadwerkelijke acties waardoor je de doorbraak niet bereikt.

Ik spreek ondernemers die zich realiseren dat als ze niet iets veranderen er een moment kan komen dat het ze niet meer lukt een gezonde marge te realiseren. Dat betekent nog slechtere bedrijfsresultaten, nog harder en langer doorwerken (omdat er geen of onvoldoende pensioen kan worden opgebouwd) en in het slechtste geval een faillissement met alle gevolgen van dien voor hun personeel en hen persoonlijk.

Welke kant is slim om op te gaan?

Als ondernemer probeer je risico’s goed af te wegen. Immers, een ondoordachte (marketing-)actie kan er voor zorgen dat je klanten niet meer bij je willen kopen en dat je marktaandeel afneemt, een ondoordachte investering dat je geld verliest. Een papieren strategie levert je niets op; het kost je veel tijd in het maken daarvan (en je hebt het al zo druk) zonder dat het je tijd gaat opleveren. Niets doen is ook geen optie; concurrentie zit ook niet stil. Uiteindelijk bereik je niet wat je wilt namelijk, meer groei en continuïteit.

Hoe los je dit op?

Een oplossing is om een strategie te maken aan de hand van een eenvoudige checklist. Deze checklist zorgt ervoor dat je geen essentiële onderdelen mist, biedt je houvast en leidt tot risicobeperking.

Tegelijkertijd zorg je ervoor dat je in een korte periode een winstgevende strategie maakt die je meteen tot uitvoer kan brengen. Zo haal je meer rendement met je bedrijf, krijg je meer grip en bereik je meer continuïteit.

De geheime formule als checklist in 7 stappen:

1. Combineer onderbuikgevoel met feiten: weet je welke producten of diensten (product- of dienstgroepen) het meeste rendement opleveren voor jouw bedrijf? Weet je ook op welke producten je eigenlijk te weinig marge maakt?

Besef daarbij dat producten die je weinig verkoopt je soms meer kunnen kosten dan gedacht, bijvoorbeeld door het aanhouden van voorraad, het up to date houden van kennis van dit product bij je personeel, het continu updaten van dit product in je systemen en op je website. Dit zijn vaak verborgen kosten.

2. Focus je op marktsegmenten waar het meeste rendement of potentieel in zit. Durf afscheidt te nemen van onrendabele marktsegmenten.

3. Van welke concurrent heb je het meeste last en waarom. Wat kan je van hem leren?

4. Zorg dat je portfoliokeuzes maakt en dat je je gaat focussen: in veel gevallen is het portfolio te complex geworden. Je bent nieuwe diensten of producten gaan ontwikkelen zonder dat je hebt besloten wat je niet meer gaat leveren en gaat uitfaseren. Schrap ook echt enkele portfolio onderdelen of beslis dat je daar geen updates meer voor gaat doen.

5. Jouw propositie moet heel duidelijk aangeven wat de geleverde waarde is en voor wie deze waarde is bedoeld. In je strategie heb je heel helder wat het pijnpunt is van je klant, wat zijn behoefte is zodat je dit in je marketing en in je dienstverlening en/of producten kan verwerken. Mensen kopen een “gaatje, niet een boor”.

6. Een goede strategie kent een actieplan. Als je scherp hebt waar je over twee jaar wilt zijn met je bedrijf, zal je ook daadwerkelijk acties moeten ondernemen om daar te komen. Welke stappen moet jouw organisatie zetten om daar te komen en wanneer moeten de stappen zijn genomen?

7. Iedere medewerker weet waar het bedrijf over 2 jaar wilt zijn en weet hoe hij hieraan moet bijdragen. Het kan zelfs zijn dat een deel van het personeel wordt betrokken bij de strategievorming namelijk diegenen die voor draagvlak in de organisatie kunnen zorgen.

Een bedrijf waarin het personeel weet waar het bedrijf heen wilt en wat zijn bijdrage daaraan is, is succesvoller dan een bedrijf waar het personeel onwetend is.

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die succesvol zijn proactief reageren en acties nemen voordat problemen ontstaan. Deze bedrijven kunnen proactief reageren omdat ze een strategie hebben die hun in staat stelt te anticiperen op problemen. Als je het lastig vindt een goede strategie te maken, gebruik dan deze checklist. Met deze checklist kan iedere ondernemer op een slimme en eenvoudige manier een strategie maken die zorgt voor meer rendement, meer grip en continuïteit.