Ontslag nog in de taboesfeer

Kwart van ontslagen werknemers schaamt zich voor eigen ontslag

DAS financieel ...
Uit onderzoek onder ruim 500 personen tussen de 25 en 65 jaar blijkt een kwart van de ondervraagden eventueel ontslag voor zich te houden. Mannen schamen zich iets meer voor ontslag dan vrouwen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Novio Research in opdracht van Flexx van DAS, onderdeel van juridisch financieel dienstverlener DAS

'Tijdens de crisis zijn veel werknemers ontslagen. Je zou denken dat daarmee ontslag maatschappelijk  aanvaard is geworden. We lieten dit onderzoeken', zegt Karin Korstanje directeur commercie bij Flexx van DAS. 'Uit het onderzoek blijkt echter  dat op ontslag nog steeds een taboe rust.'

Over ontslag wordt liever niet gesproken. 57 procent van de ondervraagden geeft aan het ontslag alleen met naasten te zullen bespreken. Toch vindt meer dan de helft van de ondervraagden dat ontslag bij deze tijd hoort. 

Ontslag besproken met partner

Maar 37 procent van wie is ontslagen bespreekt als eerste hierover met zijn of haar partner. Ouders en familieleden komen op een tweede plaats met 27 procent. 12 procent van de mannen geeft aan zijn ontslag met niemand te hebben besproken tegen 10 procent van de vrouwen. Een kwart zegt zich te schamen voor het ontslag. 

1 op de 3 regelt eigen ontslag

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna een kwart wel eens is ontslagen door een werkgever waar hij langer dan twee jaar werkte. Van degenen die zijn ontslagen geeft een derde aan zelf te hebben onderhandeld over de ontslagvoorwaarden.  Opvallend is dat zestig procent van alle ondervraagden aangeeft slecht tot zeer slecht op de hoogte te zijn van zijn rechten bij ontslag. 

Karin Korstanje: 'Onze juridisch specialisten merken dagelijks dat zowel werknemers als werkgevers met name in het midden- en kleinbedrijf, onvoldoende inzicht hebben in het ontslagrecht. We zien dat de nadruk ligt op de financiële afhandeling terwijl in de onderhandeling het goed is om ook naar andere zaken te kijken. Denk bijvoorbeeld aan het vervallen van studieschulden of het opheffen van een concurrentiebeding. Alle afspraken moeten worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.'

Top 3 vaststellingsovereenkomst

Op de vraag aan welke elementen Nederlanders na ontslag het meeste waarde hechten volgt de onderstaande Top 3:
1.    Het recht op een uitkering verkrijgen 
2.    Een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding 
3.    Positieve referentie werkgever 

 

afbeelding van DAS financieel en juridisch dienstverlener

DAS Juridisch dienstverlener |

DAS maakt het recht toegankelijk voor iedereen. Al ruim vijftig jaar helpt DAS particulieren, bedrijven en overheden bij juridische conflicten. Daarnaast biedt DAS bedrijven en overheden financiële oplossingen op het terrein van creditmanagement, boekhouden en factoring.

Bekijk alle artikelen van DAS