Advies van DAS

Geen kroketten meer tijdens de lunch

Miranda Oostenrijk
Steeds meer werkgevers zien het als hun taak om werknemers aan te spreken op ongezond eetgedrag. Maar mag je als werkgever van jouw werknemers verlangen dat ze afvallen, geen kroketten eten tijdens de lunch en naar de sportschool gaan?

Wettelijke verplichting

Wettelijk ben je als werkgever verplicht maatregelen te treffen die moeten voorkomen dat jouw werknemers schade, ook psychische, lijden door de uitoefening van hun werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen die structureel overwerk moeten voorkomen en het stimuleren om vakantiedagen op te nemen. Achterliggende gedachte daarbij is dat regelmatige opname van vakantiedagen bijdraagt aan de gezondheid. Ook moet je als werkgever alert zijn op signalen die duiden op overbelasting.

Regels stellen

Maar wat als je verder wilt gaan dan deze zorgplicht en je regels wil stellen aan het eetpatroon van je personeel om overgewicht te voorkomen? Naar mijn idee begeef je je dan te zeer in de privésfeer van je personeel. Maar dit betekent ook weer niet dat je nooit voorschriften zou kunnen opstellen. Het wordt alleen eerder getolereerd als de ongezonde leefwijze een veilige en adequate uitoefening van het werk in de weg staat. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die aan strenge conditie-eisen moeten voldoen, zoals gymleraren, brandweermannen en persoonsbeveiligers. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een afvalcoach die bij Weight Watchers werkt. Die kan zelf niet aan overgewicht lijden natuurlijk.

Veilig functioneren

Al met al mag je als werkgever je niet te veel bemoeien met het voedings- en bewegingspatroon van jouw werknemers. Tegelijkertijd mag je ook niet je ogen sluiten voor ongezonde situaties op het werk. Een 'zwaar’ dilemma soms. Aan de ene kant moet je zorgen voor een gezonde werksituatie en aan de andere kant mag je je er niet te veel mee bemoeien. Wat volgens mij een goede en vitale oplossing kan zijn, is korting geven op sportabonnementen. Iets wat steeds meer werkgevers doen.

 

afbeelding van Miranda Oostenrijk

Miranda Oostenrijk | Jurist arbeidsrecht bij DAS

Miranda Oostenrijk is jurist bij DAS en biedt hulp bij arbeidszaken. Haar specialisme zijn re-integratie, individueel ontslagrecht, cao-recht, non-concurrentiebedingen, wijziging van arbeidsvoorwaarden en overgang van ondernemingen. Zij werkt veelal voor werknemers, maar staat met enige regelmaat ook werkgevers bij.

Bekijk alle artikelen van Miranda