Zo ontwikkel je skills met diversiteit....

Zo ontwikkel je skills met diversiteit....

Redactie Baaz

De meeste management development- en onderwijstrajecten missen een belangrijke ontwikkelingskans in hun programma’s. Ze voorzien in verdieping en verbreding op veel gebieden, maar gaan voorbij aan diversiteit. Nu is het woord ‘diversiteit’ ook een uitgekauwd containerbegrip, zoiets als ‘communicatie’. Alleen is diversiteit ook nog eens een beladen begrip. Het wordt geassocieerd met politiek correct, met politiek en bovenal met humorloze ernst.

In mijn laatste boek ‘Diversiteit’ gaat het over het benutten van de kracht van verschillen in  organisaties. Dat biedt namelijk grote voordelen. Een rijkdom aan invalshoeken vergroot de oplossingsgerichtheid van een organisatie. Je besluitvorming wint aan kwaliteit. Je vergroot je klantenkring. In internationale business word je scherper. Je onderhandelings vaardigheden worden beter. En dat zie je terug in je resultaat. Volop redenen om voor diversiteit te kiezen dus. Waarom blijft diversiteit dan in dat stoffige politieke hoekje zitten? Omdat organisaties vaak gewoon niet goed weten hoe ze het moeten benutten. Hun managers zijn te weinig deskundig op het gebied van cultuur- en genderverschillen en gaan een beetje om het onderwerp heen. Die deskundigheid zou in mijn ogen onderdeel moeten zijn van iedere managementopleiding.

Ik heb in het afgelopen jaar heel wat leidinggevenden gevraagd hoe zij aankijken tegen diversiteit. Meestal gaat het dan over man/vrouw-topics. Daar weet iedereen wel wat van. Maar als je begint over de cultuurdimensies van Geert Hofstede, dan valt het vaak stil. Het dienend leiderschap van Trompenaars is wat bekender, maar de term wordt vrij algemeen gebruikt, en niet in verband met diversiteit. Terwijl diversiteit toeneemt in organisaties. Steeds vaker zijn teams samengesteld uit mensen met een verschillende achtergrond op het gebied van gender, afkomst, religie en seksuele geaardheid. Die variatie kan een blokkade worden, als ze niet goed wordt begeleid. En dan komt er weinig terecht van de genoemde voordelen. Misverstanden worden namelijk gemakkelijk geboren in omgevingen met cultuurverschillen.

Switchend leiderschap

Ik heb het dan ook nodig gevonden om aandacht te besteden aan een leesbare en beknopte weergave van cultuurverschillen, en andere vormen van diversiteit. Zodat managers, trainers en docenten weten waar de discussies op de werkvloer vandaan komen. En zodat ze weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Waardoor diversiteit een bron wordt van plezier en goed samenwerken. In het kader hiervan heb ik in mijn boek het begrip switching management of switchend leiderschap geintroduceerd. Bij switchend leiderschap stel je de ontwikkeling van je medewerkers of trainees centraal. In de context waarin ze werken. Maar met kennis van hun achtergrond. Je switcht voortdurend van leiderschapstijl. Dat is een vermogen dat je moet ontwikkelen. En daar leer je erg veel van, ook als je er niet goed in bent.

Schakelen

Stel: je wilt graag autonome medewerkers; mensen die zelf hun verantwoordelijkheid nemen bij beslissingen op de werkplek. Als mensen uit een cultuur komen met weinig autoriteitsgevoeligheid en machtsverschil, dan lukt dat wel. Maar is een medewerker afkomstig uit een omgeving waarin hij gewend is aan veel machtsverschil, dan zal hij een directieve houding van je verwachten. Als je hem dan wilt ontwikkelen tot een medewerker met verantwoordelijkheid en autonomie, is een directieve houding tijdens het begin van zijn ontwikkelingsproces wenselijk. Dit geldt zowel in bedrijven, als bij de overheid en in het onderwijs. Om resultaat te boeken zal je moeten schakelen tussen verschillende stijlen. Dat betekent ook dat de ene medewerker iets anders nodig heeft dan de andere.

Het leren schakelen tussen de stijlen verbetert je in leidende posities uiteindelijk behoorlijk. Je dient meer kwaliteiten aan te spreken bij jezelf. Maar het resultaat maakt veel goed: een goede samenwerking, meer resultaat en veel meer plezier in je werkomgeving. Want diversiteit is ook gewoon leuk. Als het werkt. En daarom schreef ik mijn boek.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie