Interpolis over de risico's van een extreem klimaat

Code oranje: nieuwe bedrijfsrisico’s door extreem weer

‘De eerder afgegeven code oranje wordt beëindigd na een nacht vol zware onweersbuien’, zijn meldingen die we steeds vaker te horen krijgen. Waarom? Ons klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. En dat heeft invloed op gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Ook in het bedrijfsleven. Het eerste Interpolis-blog uit een drieluik over de risico's van de klimaatverandering...

Waardoor verandert ons klimaat ook al weer?

Vulkaanuitbarstingen, El Niño, maar ook wijzelf, de mens, veroorzaken deze klimaatverandering. Wij zijn de afgelopen decennia op grote schaal fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) gaan verbruiken. Vooral in energiecentrales en fabrieken. Daarnaast kappen we bossen voor de bouw van industrieterreinen, woonwijken en landbouwgrond. Dit alles zorgt ervoor dat de hoeveelheid CO2 in de lucht stijgt. Er zit nu zo’n 40 procent meer CO2 in de lucht dan een paar eeuwen geleden. Door dit ‘broeikaseffect’ is het nu gemiddeld 0,9 graden Celsius warmer dan 140 jaar geleden. 

Wereldwijde weerrecords… En de gevolgen

Door deze temperatuurstijging hebben we het afgelopen jaar wereldwijd diverse weerrecords verbroken. De gevolgen zijn duidelijk merkbaar. Denk aan:

  • Er is een recorddroogte bereikt in Ethiopië en Zimbabwe waardoor voedsel- en drinkwatertekorten ontstaan.
  • Er is een recordaantal aan bosbanden bereikt op Borneo, de Amazone en Canada.
  • Afname van het aantal soorten dieren en planten: op 93 procent van het Great Barrier Reef zijn de algen afgestorven door te hoge watertemperaturen.
  • Meer overstromingen doordat de zeespiegel stijgt: afgelopen winter was het nog nooit zo warm op de Noordpool, hierdoor lag er nog nooit zo weinig ijs.

De opwarming van de aarde heeft over de hele wereld dan ook gevolgen voor onze gezondheid en veiligheid en voor de beschikbaarheid van voedsel en water. 

In Nederland: extreem weer en nieuwe ziektes

Ten opzichte van 1900 is de temperatuur in Nederland met gemiddeld 1,2 graden Celsius gestegen. Verder is het aantal millimeter neerslag met 18 procent toegenomen. Door de verandering in patronen van de luchtstromen in de omgeving van Nederland, komen er zachtere winters en warmere zomers. Er komt ook vaker een hittegolf voor.
 
Dat heeft weer allerlei gevolgen, zoals:

  • Door extreme regenbuien, hagelbuien en langdurige natte periodes zullen onze rivieren vaker buiten hun oevers treden;
  • Een warmer klimaat kan ook extreem droge periodes veroorzaken. Hierdoor is er minder drinkwater en irrigatiewater beschikbaar.
  • Hogere watertemperaturen vergroten het risico op algenbloei in wateren, waardoor er steeds vaker een zwemverbod uitgeroepen wordt.
  • Als de temperatuur stijgt, kunnen planten- en diersoorten verdwijnen en komen er andere soorten voor in de plaats. Zoals de eikenprocessierups, bepaalde tekensoorten en de ‘hooikoortsplant’ Ambrosia. Dit geeft voor ons een verhoogd risico op ‘nieuwe’ ziektes

Wat kun je zelf doen tegen de ‘nieuwe’ risico’s?

De gevolgen van klimaatverandering brengen nieuwe gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor mens en bedrijfsleven met zich mee. Hoe groot de risico’s zijn, hangt af van de maatregelen die we nemen. Om risico’s op schade door de hevige regenbuien, hagelbuien, overstromingen of sneeuwdruk te kunnen beheersen, zijn maatregelen nodig. Bij het bouwen van gebouwen, aanleggen van wegen en rioleringsnetwerken zal hierop ingespeeld moeten gaan worden. Daarnaast zijn er ook maatregelen nodig om de gezondheid en veiligheid van de mens te borgen, zoals bij het werken onder (extreme) weersomstandigheden. In mijn volgende blogs ga ik hier verder op in.
 
Mocht je in de tussentijd vragen hebben over bedrijfsrisico’s en preventiemaatregelen, kijk dan op interpolis.nl/zakelijk of neem contact op met de Interpolis Preventiedesk via preventiedesk@interpolis.nl.
 

afbeelding van Aart van de Bunte

Aartvan de Bunte | Senior risicodeskundige, Interpolis

Bekijk alle artikelen vanAart