CBS: 'Aantal faillisementen fors gedaald'
Het aantal faillisementen is in vrijwel elke bedrijfstak gedaald

CBS: 'Aantal faillisementen fors gedaald'

Redactie Baaz
Het lijkt beter te gaan met de zakelijke markt: in januari zijn er 464 bedrijven en instellingen failliet verklaart, 22 procent minder dan een jaar eerder.

Eerder deze week liet de Kamer van Koophandel al weten dat er de afgelopen maand flink wat starters bij waren gekomen terwijl het aantal faillissementen terugliep en de vandaag vrijgegeven cijfers van het CBS bevestigen die trend. In de bouw en in de financiële dienstverlening is het aantal faillissementen flink afgenomen ten opzichte van december, met cijfers van 42 tegenover 52 en 70 tegenover 79. Het grootst aantal faillissementen is te vinden in de handel, één van de weinige bedrijfstakken waar het aantal faillissementen wel iets is toegenomen. In deze branche waren er 137 faillissementen in januari, in december waren dit er nog 132. Echter heeft deze bedrijfstak samen met financiële dienstverlening en specialistische diensten de meeste bedrijven.

Driemaandsgemiddelde

Ook in vergelijking met december is de daling flink, al kan dat er mee te maken hebben dat er in deze maand slechts vier zittingsdagen waren waarop faillietverklaringen kunnen worden gedaan in plaats van vijf. In totaal zijn er 56 faillissementen in de afgelopen maanden in vergelijking met december. Om een beter beeld te krijgen van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt er over het algemeen gekeken naar het driemaandsgemiddelde. In januari kwam dit uit op 491, een maand eerder op 515. Het aantal van afgelopen maand is het laagste sinds september 2011, de daling zet al in na een piek halverwege 2013.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie