CBRE onderzoek: Kantoren volumestijging naar €1,6 miljard verwacht in 2024

CBRE onderzoek: Kantoren volumestijging naar €1,6 miljard verwacht in 2024

Redactie Baaz

Het komende jaar ontstaat er weer meer dynamiek op de vastgoedmarkt. In 2024 bedraagt het verwachte beleggingsvolume in commercieel vastgoed €9,5 miljard. Deze stijging van ruim 18% markeert het omslagpunt naar groei. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde Real Estate Market Outlook-rapport van de vastgoedadviseur CBRE. In 2023 kwam het beleggingsvolume nog uit op €8 miljard, een afname van 53% in vergelijking met 2022.

Ondanks aantrekkende activiteit van de markt in 2024 verwacht CBRE dat deze nog veel te maken krijgt met de nasleep van de rentestijgingen van het afgelopen jaar, de gedaalde waarde van vastgoed en het striktere financieringsbeleid bij financiers.

Meer gebouwen op de markt

De komende vier jaar lijkt er een herfinancieringsgat van ongeveer €5,2 miljard te ontstaan in Nederland door de hogere rente, aangepast financieringsbeleid en de gedaalde vastgoedwaarden. Deze herfinancieringsuitdaging concentreert zich in het aankomende jaar met name in het kantoren- en woningensegment. Tot op heden ziet CBRE dat het merendeel van de eigenaren voor de route van herfinanciering kiest, behalve als de situatie dermate lastig is dat verkoop de enige uitweg lijkt. Een herfinanciering loont op de korte en middellange termijn omdat het kan leiden tot een licht lagere rente, het profiteren van verdere indexering wat de waarde ten goede komt, en er een beter exit moment kan ontstaan in de strategie. De beleggingsmarkt zal daardoor meer liquide zijn dan in de huidige marktsituatie.

2024 luidt kantelpunt op de beleggingsmarkt in

Hield 2023 beleggers in de greep van verdere renteverhogingen en bijbehorende afwaardering, 2024 kan hierin een duidelijk kantelpunt worden. Erik Langens, Executive Director Capital Markets bij CBRE: “Onze verwachting is dat richting het einde van het jaar weer kapitaalwaardegroei plaats kan vinden in verschillende vastgoedcategorieën. Deels doordat de rente daalt, maar vooral door verdere huurgroei.” Het is belangrijk om te realiseren dat het kapitaal beschikbaar voor investeringen in vastgoed flink gedaald is in vergelijking met voorafgaande jaren, met 40%. Omdat de markt nu stabieler en beter te voorspellen is dan anderhalf jaar geleden stappen beleggers weer in, en is het een kwestie van tijd tot de markt weer volop in beweging komt.

Langens: “Ons onderzoeksrapport laat zien dat 2024 een jaar zal zijn waarin huishoudens, bedrijven en de overheid gewend raken aan de genormaliseerde rentestanden, maar besparingen werken zich nog lang door in het groeipad van de economie.. Toch laat het Outlook-rapport zien dat we met een positieve blik naar het nieuwe jaar kunnen kijken. Met de dalende rente in 2024 verwachten we een prijsstabilisatie wat uiteindelijk zal leiden tot een stijging in het beleggingsvolume en een toename van de dynamiek op de vastgoedmarkt.”

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie