Bijna kwart mkb’ers loopt jaarlijks minimaal 20.000 euro mis door oninbare facturen

Bijna kwart mkb’ers loopt jaarlijks minimaal 20.000 euro mis door oninbare facturen

Redactie Baaz

Nederlandse ondernemers hebben nog altijd te maken met facturen die te laat of nooit betaald worden, waardoor zij jaarlijks tienduizenden euro’s mislopen. Dat blijkt uit cijfers van de vandaag gepubliceerde MKB Barometer; een onderzoek van softwareleverancier Exact naar trends en uitdagingen onder mkb’ers en accountants. De oninbare facturen hebben grote impact op de cashflow van ondernemers, waardoor ruim 90% van de mkb’ers maatregelen neemt om facturen betaald te krijgen.

Het op tijd laten betalen van klanten is voor mkb’ers, net als vorig jaar, de grootste uitdaging van de financiële administratie. Zo wordt gemiddeld 29% van de facturen na het verstrijken van de betalingstermijn betaald. In sommige gevallen (4%) worden facturen zelfs helemaal nooit betaald. Hierdoor lopen mkb’ers een substantiële hoeveelheid omzet mis. Ongeveer bij een kwart van de mkb’ers gaat dit om meer dan 20.000 euro en voor 4% zelfs om meer dan 100.000 euro.  

Omzet die op jaarbasis wordt misgelopen door oninbare facturen (%): 

 

Ondernemers nemen maatregelen, kwart reserveert buffer 

Doordat veel facturen te laat of nooit betaald worden, nemen mkb’ers maatregelen om wanbetalingen te voorkomen en de negatieve impact op de kaspositie te verminderen. De populairste maatregelen die mkb’ers nemen zijn: 

·Samenwerking met een incassobureau (46%) 

·Controleren van de kredietwaardigheid van de klant (28%) 

·Een actief kredietbeheer om de openstaande facturen op te volgen (27%) 

Een rigoureuze maatregel die één op de vier mkb’ers neemt is het reserveren van een buffer om te compenseren voor oninbare facturen. Slechts 8% beschermt zich niet.  

Kaspositie in gevaar 

Ondernemers hebben de afgelopen jaren te maken gehad met uitdagingen als inflatie, personeelstekorten en schuldaflossing, mede door corona. Al deze uitdagingen vormen een bedreiging voor de kaspositie van ondernemers, die door onbetaalde (die te laat betaald worden) en oninbare facturen nog verder onder druk komt te staan. Een gezonde kaspositie is voor bedrijven een belangrijke bron om te groeien, te innoveren en investeren.  
 
Kuno Klumpers, Product Line Director Accounting bij Exact: “In de afgelopen jaren zien we dat klanten tijdig laten betalen een grote uitdaging is voor ondernemers. Het is daarom goed dat mkb’ers stappen zetten om zich in te dekken tegen wanbetalers. Ondanks dat zij afhankelijk zijn van de betaalmoraal van hun klanten, kunnen zij innovaties doorvoeren om het betaalproces makkelijker te laten verlopen. We zien dat hier nog veel kansen onbenut blijven. Uit de MKB Barometer blijkt namelijk dat 42% van de bedrijven nog niet inzet op automatisering in administratieve processen, terwijl dit hier juist enorme meerwaarde kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan een geautomatiseerd debiteurenbeheer met automatische betaalherinneringen, eenvoudige betaalmogelijkheden als geïntegreerde betaallinks of e-facturatie. In de praktijk zien we dat steeds meer bedrijven behoefte hebben aan deze oplossingen, omdat ze helpen overzicht te houden en knelpunten in het betaalproces verhelpen.” 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie