Bij één op vijf grote ondernemingen heeft vrouw bestuurdersrol

MVO
Bart Remmers
Ruim één op de vijf grote ondernemingen in Nederland kent een diverse samenstelling in het bestuur. Momenteel is bijna 16 procent van alle topbestuurders vrouw, een geleidelijke toename in vergelijking met de afgelopen jaren.

Dat blijkt uit de nieuwste studie Diversiteit in de Boardroom 2018 van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. In het toezicht (raad van commissarissen) stijgt de genderdiversiteit sneller.  

Positieve ontwikkeling

'De toename in diversiteit bij onze bedrijven is een positieve ontwikkeling', ziet Marion Bout, Head Legal & Compliance bij Graydon. 'De toename gaat wel heel geleidelijk. Te traag, gezien alle inspanningen en initiatieven die van overheidswege gestimuleerd worden.'

Sinds 2017 is de Wet streefcijfer evenwichtige zetelverdeling mannen en vrouwen in bestuur van kracht voor grote Nederlandse bedrijven. Een minimum zetelverdeling van 30 procent is daarbij de doelstelling. Dit streven wordt in de nieuwste meting van Graydon nog niet gehaald. Wel maken steeds meer grote bedrijven de stap naar een divers bestuur. Zo heeft ruim één op de vijf grote bedrijven een bestuur waar minstens één vrouw in zetelt.

Toezicht minder divers dan bestuur

Het toezicht (commissarissen) bij grote Nederlandse bedrijven is minder divers dan het bestuur. Op dit moment is ruim één op de tien toezichthouders vrouw. De trend is dat ook dat de diversiteit in het toezicht de afgelopen jaren steeds meer toeneemt. Zo is de afgelopen tien jaar het percentage vrouwen in het toezicht met ruim vijf procent gestegen. Het aandeel vrouwen in het toezicht mag dan iets lager liggen dan in het bestuur, de diversiteit groeit procentueel sneller dan het bestuur. 

'Op dit moment heeft bijna één op de drie bedrijven een toezicht dat bestaat uit minstens één vrouw', licht Bout toe. 'Omgekeerd betekent dit dat zeven op tien bedrijven een raad van toezicht hebben die bestaat uit alleen maar mannen.' Tien jaar geleden gold dat nog voor acht op tien bedrijven. 
 

afbeelding van Bart Remmers
Door: Bart Remmers

Bart Remmers | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Bart