'Betrek werknemers meer bij faillissementssituaties'
'Betrek werknemers meer bij faillissementssituaties'

'Betrek werknemers meer bij faillissementssituaties'

Redactie Baaz

Werknemers moeten meer betrokken worden bij situaties rondom faillissement van een onderneming, zo adviseert de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM).

Faillissementssituaties

Uit onderzoek van de SER blijkt dat personeel er vaak ten onrechte vanuit gaat dat de medezeggenschapsregel in faillissementssituaties niet gelden. De Ondernemersraad wordt in veel gevallen niet geraadpleegd of geïnformeerd. Dat geldt niet alleen voor de fase waarin het faillissement dreigt, maar ook als het faillissement is uitgesproken. De SER gaat voorlichting geven over de medezeggenschapsregels die gelden in de periode rondom een faillissement, om er zo voor te zorgen dat werknemers, werkgevers en curatoren weten welke medezeggenschapsrechten van toepassing zijn voorafgaand aan en tijdens een faillissement.

Bevorderen

De SER wil ook praktische suggesties geven om medezeggenschap te bevorderen. Zo zou een ondernemer of bestuurder bij indiening van een faillissementsaanvraag ook meteen een kopie aan de ondernemingsraad moeten geven. En de SER stelt ook voor de aanvraagformulieren voor een faillissement aan te vullen met vragen over de medezeggenschap en de betrokkenheid van de raad. Daarnaast vindt de SER onder meer nog dat de ondernemingsraad met een beroep op de Faillissementswet op kan komen tegen de handelingen van de curator. Als laatste vindt de SER het nog belangrijk om te bekijken hoe de termijnen na een faillietverklaring verkort kunnen worden. Een snelle afwikkeling leidt meestal tot betere uitkomsten voor de betrokkenen.

Kijk hier voor meer informatie over de SER.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie