Beperkte laadinfrastructuur grootste zorg bij aanschaf elektrische auto

Redactie Baaz
Ook al heeft Nederland een hoge laadpalendichtheid, toch vindt meer dan de helft van de Nederlandse autobezitters dat de huidige laadinfrastructuur de toenemende vraag naar elektrische voertuigen (EV’s) niet kan beantwoorden. Dat blijkt uit onderzoek van YouGov, in opdracht van e-mobility specialist CTEK, waar zowel EV-rijders als eigenaren van benzine- en dieselauto’s werden bevraagd. Het onderzoek is uitgevoerd in Nederland, Duitsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Hoge laadpalendichtheid dempt laadangst licht

Nederland heeft een hogere laadpalendichtheid dan de andere landen die zijn meegenomen in het onderzoek van YouGov en CTEK. Dit lijkt enigszins effect te hebben op de veronderstelling dat de laadinfrastructuur de stijgende vraag naar EV’s aankan. In Nederland geeft ruim de helft van de respondenten (51%) aan de huidige laadinfrastructuur niet voldoende te vinden. Dit staat in contrast met het Verenigd Koninkrijk (78%), Duitsland (75%), Noorwegen (68%) en Zweden (65%). Ter vergelijking: 16 procent van de respondenten denkt wél dat er voldoende laadinfrastructuur is. Verder:

  • Jongere leeftijdsgroepen, met name van 18 tot 24 (27%) en 25 tot 34 (27%) hebben iets meer vertrouwen in de laadinfrastructuur dan oudere leeftijdsgroepen. Hoe ouder, hoe minder vertrouwen in de laadinfrastructuur. Slechts 9 procent van de 55+’ers denkt dat de huidige laadinfrastructuur voldoende is.
  • Respondenten geven voornamelijk aan dat ze simpelweg zien dat er niet genoeg laadpunten zijn in hun straat of niet genoeg gepromoot worden. “Er zijn honderd huizen in mijn straat, waarvan er vijftien een EV hebben, en er zijn maar twee laadpunten voor vier auto’s.”

Beperkt aanbod EV’s speelt belangrijke rol in aanschaf

Het beperkt aantal EV-modellen is één van de voornaamste redenen om geen elektrische auto aan te schaffen. Dat geeft bijna een kwart van de respondenten (23%) aan. Een derde (31%) is simpelweg nog tevreden met hun huidige auto en laten weten deze nog niet te willen vervangen. Verder:

  • 16 procent vindt de prijs van EV’s te hoog en schaft daarom geen elektrische auto aan. Dit verschilt met hun Europese mede-geënquêteerden. In het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Duitsland vinden respectievelijk 52 procent, 42 procent en 39 procent de aanschafprijs van een EV te hoog. In Noorwegen is dit 18 procent.
  • Een derde (31%) geeft aan dat de voornaamste reden om een EV te kopen de lage gebruikskosten zijn, die in vergelijking met benzine- of dieselauto’s een stuk lager uitvallen. Zestien procent zegt dat ook de overheidssubsidie een belangrijke rol speelt als stimulans voor de aanschaf van een EV.

EV-eigenaren laden voornamelijk thuis hun auto op

5 procent van de Nederlandse ondervraagden is momenteel in het bezit van een EV. De voornaamste reden voor het aanschaffen van een elektrische auto is het feit dat deze beter is voor het milieu (29%) en dat de totale gebruikskosten lager liggen (22%). Ruim de helft (57%) laadt hun auto thuis op, terwijl slechts een kwart (25%) dit op werk doet. Dit kan echter liggen aan de thuiswerksituatie door de coronapandemie of door het gebrek aan EV-oplaadpunten bij kantoren. Iets meer dan een kwart (27%) laadt hun auto tevens op aan publieke laadpalen. Verder:

  • EV-eigenaren laden hun auto liever thuis op (36%) of op het werk (22%). Slechts 17 procent geeft de voorkeur aan publieke laadpalen. Een tiende (9%) laadt hun auto ook graag op aan de laadpaal in parkeergarages.
  • 79 procent van de huidige EV-eigenaren zou in de toekomst nog een EV kopen. Ter vergelijking: 17 procent van de huidige EV-eigenaren geeft hier geen voorkeur aan.
  • Ook EV-eigenaren zijn niet te spreken over de beperkte variëteit in EV’s, wat consistent is met de reden voor non-EV-eigenaren om nog geen elektrische auto aan te schaffen. Bijna de helft (46%) van de EV-bezitters geeft aan dat zij het beperkte aanbod van elektrische auto’s als een van de grotere ongemakken ervaren.

“Nederland timmert hard aan de weg, maar het onderzoek toont helder aan dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van laadinfrastructuur”, vertelt Cecilia Routledge, Global Director Energy & Facilities bij CTEK. “Ondanks de hoge laadpalendichtheid is het belangrijk dat we ook kijken naar alternatieve oplaadplekken. Dus niet alleen zorgen voor voldoende laadpunten op de publieke parkeerplaatsen of thuis, maar ook op werk, bij de supermarkt of in de parkeergarages in het centrum. Zo kunnen we in Nederland de toenemende vraag naar EV’s tegemoetkomen en zo zorgen rondom de laadinfrastructuur wegnemen.”

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen vanRedactie