Assistants in crisistijd nog belangrijkere schakel voor leiders van organisaties

Redactie Baaz
Een (personal) assistant is ook tijdens de coronacrisis een onmisbare schakel voor managers en leidinggevenden, zo blijkt uit onderzoek van DirectResearch onder ruim 500 leiders en managers in opdracht van Secretary Plus. De snel veranderende wereld zorgt ervoor dat organisaties zich snel moeten kunnen aanpassen. Het is daarom belangrijk dat leiders en managers niet afgeleid worden door randzaken. Assistants vervullen hierbij een cruciale rol.

Assistants zorgen er niet alleen voor dat de bedrijfstop zich kan focussen op haar kerntaken, maar vervullen óók steeds vaker de rol van sparringpartner, verbinder, oplosser en vertrouwenspersoon. Zo geeft 86 procent van de managers aan zich dankzij hun assistant te kunnen focussen op dat wat écht belangrijk is en 40 procent zegt door hun assistant beter verbonden te zijn met collega’s als zij op afstand werken.

De ondersteuning van een assistant is dus onmisbaar, zeker in crisistijd. Uit het onderzoek blijkt dat voor 40 procent van de leiders en managers geldt dat zij bij afwezigheid van hun assistant meer stress ervaren en 86 procent geeft aan dat een werkdag productiever is dankzij een assistant. Bijna drie op de vijf (55 procent) zien een assistant bovendien niet alleen als uitvoerder of ondersteuner, maar ook als een belangrijke sparringpartner die vaak inhoudelijk en strategisch meedenkt.

“Juist nu speelt de assistant een nog crucialere rol. Door te zorgen dat alles aan de ‘achterkant’ goed is geregeld, komt de manager in zijn kracht te staan. Dat biedt de ruimte en flexibiliteit om daadkrachtig te kunnen optreden en belangrijke beslissingen te nemen, juist in deze moeilijke periode”, zegt Mandy van Keijzerswaard, algemeen directeur van Secretary Plus. “Zo zegt 55 procent van de managers in ons onderzoek dat de assistant cruciaal is om goed te kunnen functioneren. Door managers te ontlasten, kunnen zij productiever, beter gefocust en succesvoller zijn in hun functie. Een mooi compliment is dat drie van de vijf leidinggevenden en managers hun assistant echt als hun rechterhand beschouwen.”

Assistant is cruciale verbindende factor in organisatie

Dat een assistant veel meer is dan alleen een ondersteuner, blijkt wel uit het feit dat 60 procent van de leiders en managers aangeeft dat een assistant in hoge mate bepalend is voor de cultuur binnen een organisatie. Volgens vier op de tien (41 procent) managers is een assistant dé verbindende factor tussen hen en het team. Een assistant fungeert vaak als de oren en ogen van de organisatie. Dit kan een manager helpen bij het nemen van belangrijke besluiten of het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. Zo benadrukt ruim een derde dat de assistant sinds de eerste golf van het coronavirus nóg belangrijker voor hen is geworden.

Van Keijzerswaard: “Juist nu thuiswerken de norm is, hebben assistants een belangrijke spilfunctie. Zo organiseert maar liefst de helft op afstand allerlei activiteiten - van een virtuele borrel tot een online quiz - om de band tussen collega’s in stand te houden en te versterken. Veel opdrachtgevers zijn zich er door corona nóg meer van bewust hoe onmisbaar hun assistant is. Al langere tijd zien we dat de technologische middelen assistants in staat stellen om de leiders en managers van vandaag – ook op afstand – nog beter te ondersteunen. Zo heeft de rol van assistant veel meer verantwoordelijkheden gekregen dan vroeger. Zij zijn niet alleen een ondersteuner, maar óók een sparringpartner, verbinder, oplosser en vertrouwenspersoon.”

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen vanRedactie