Arbeidsinspectie belooft harde aanpak in 2013
Werkgevers op de bon

Arbeidsinspectie belooft harde aanpak in 2013

Redactie Baaz

Je hebt de reclamespotjes misschien al voorbij horen of zien komen: de arbeidsinspectie SZW gaat je beter in de gaten houden en harder straffen bij overtredingen. Vanaf 1 januari kun je maar beter je zaakjes goed op orde hebben.

Het nieuws over een hardere aanpak werd duidelijk tijdens een toelichting op het Meerjarenplan 2013-2014 door Inspecteur-generaal Jan van den Bos. Zijn focus tijdens de hernieuwde en strengere aanpak: misstanden en notoire overtreders.

Jan van den Bos gaf enkele concrete maatregelen en speerpunten die vanaf 1 januari 2013 van kracht zullen zijn. Allereerst gaan de boetes omhoog en kunnen bedrijven van hardnekkige overtreders eerder worden stilgelegd voor een periode van maximaal drie maanden. Bij illegale arbeid gaan de boetes voor werkgevers omhoog van 8.000 naar 12.000 euro per werknemer. Verder zal de Inspectie zich vooral richten op sectoren waar de kans op misstanden groot is en werknemers dikwijls niet voor zichzelf kunnen opkomen, gaat het verder met de opsporing van georganiseerde uitkeringsfraude en bekijkt ze of gemeenten niet te gemakkelijk bijstandsgerechtigden ontheffen van de plicht tot solliciteren. Daarnaast zal de inspectie ook meer inzetten op het ‘afpakken’ van crimineel vermogen. 

Malafide uitzendbureaus worden ook onderwerp van strengere aanpak. Zo komt een top-100 van deze duistere bureaus. Tot slot richt de Inspectie zich ook op gevaarlijke stoffen. Zo brengt ze een controlebezoek bij alle 130 tankopslagbedrijven in Nederland.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie