Aandeel vrouwen als topverdieners groeit

Aandeel vrouwen als topverdieners groeit

Redactie Baaz
Vrouwen gaan steeds meer verdienen, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. Het aandeel vrouwen in de groep van best verdienende werknemers groeit namelijk opnieuw.

Groei vrouwen als topverdieners

Er is geen definitie van vrouwelijke topverdieners, waardoor het CBS naar de 0,2 procent bestbetaalde banen binnen private en publieke organisaties kijkt. het CBS gaat daarbij uit van het jaarloon. Daar is dus een groei te zien. In 2010 was nog 15 procent van de topverdieners vrouw, nu is dat 20,4 procent.

Vrouwen meest in zorg

Er bestaat een verband tussen het aandeel vrouwen onder topverdieners en het aandeel vrouwelijke werknemers bij organisaties met meer dan vijfhonderd werknemers. BIj zorgbedrijven is circa 84 procent vrouw, tegelijkertijd is hier het aandeel vrouwelijke topverdieners het grootst (30 procent.

50-plussers zijn het vaakst topverdieners

Het merendeel van de vrouwelijke topverdieners is boven de vijftig jaar. In 2017 was 64 procent van de topverdieners vijftig jaar of ouder. Bijna 29 procent was tussen de veertig en vijftig jaar en nog geen 7 procent tussen de dertig en veertig jaar. Slechts 0,5 procent was jonger dan dertig. Onder de mensen met een topfunctie werkt vrijwel iedereen gemiddeld meer dan 35 uur per week (zo'n 98 procent). Dit aandeel is veel kleiner als er naar de gehele werkvloer wordt gekeken. 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie