Aandeel vrouwen als topverdieners groeit

Jordi Smit
Het aandeel vrouwen in de groep best verdienende werknemers is opnieuw gegroeid. Afgelopen jaar was 20,4 procent van de topverdieners van organisaties met minimaal vijfhonderd werknemers een vrouw, zo blijkt uit onderzoek van het CBS.

Groei vrouwen als topverdieners

Er is geen definitie van vrouwelijke topverdieners, waardoor het CBS naar de 0,2 procent bestbetaalde banen binnen private en publieke organisaties kijkt. Het CBS neemt daarbij het jaarloon mee. Nederland telt in totaal bijna 6.600 topverdieners. Het aandeel vrouwelijke topverdieners groeit de laatste jaren gestaag. In 2010 was nog 15 procent van de topverdieners in Nederland een vrouw. Nu is dat dus 20,4 procent.

Vrouwen meest in zorg

Er bestaat een verband tussen het aandeel vrouwen onder topverdieners en het aandeel vrouwelijke werknemers bij organisaties met meer dan vijfhonderd werknemers. Binnen zorgbedrijven is ongeveer 84 procent van de werknemers een vrouw. Het aandeel vrouwelijke topverdieners is bij dit type bedrijf ook het grootst (30 procent).

50-plussers zijn het vaakst topverdieners

Van de vrouwen die topverdiener zijn, is het merendeel ouder dan vijftig jaar: in 2017 was 64 procent van de topverdieners vijftig jaar of ouder. Bijna 29 procent was tussen de veertig en vijftig jaar en nog geen 7 procent tussen de dertig en veertig jaar. Slechts 0,5 procent was jonger dan dertig. Onder de mensen met een topfunctie werkt vrijwel iedereen gemiddeld meer dan 35 uur per week (zo'n 98 procent). Dit aandeel is veel kleiner als er naar de gehele werkvloer wordt gekeken. 

afbeelding van Jordi Smit
Door: Jordi Smit

Jordi Smit | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Jordi