76% van het Nederlandse personeelsbestand wil in 2022 een carrièremove maken

Redactie Baaz
Mensen wenden zich tot slimme technologie om hen te ondersteunen bij hun loopbaanontwikkeling sinds zij zich door de Covid-19-pandemie eenzamer zijn gaan voelen en zich niet langer verbonden voelen met hun omgeving.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Oracle en Workplace Intelligence, een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van HR. Uit de studie, gebaseerd op antwoorden van meer dan 14.600 werknemers, managers, HR-leidinggevenden en leiders op het hoogste managementniveau in 13 landen waaronder 1.010 ondervraagde Nederlanders, is gebleken dat mensen over de hele wereld het gevoel hebben vast te zitten in hun loopbaan en persoonlijke leven maar tevens de regie over hun toekomst weer in eigen handen willen nemen.

Werknemers voelen zich eenzaam, niet langer verbonden met hun omgeving, en ervaren een gebrek aan controle

Meer dan een jaar lang in lockdown en de aanhoudende onzekerheid als gevolg van de pandemie hebben bij veel werknemers gezorgd voor mentale klachten en hun het gevoel gegeven geen controle meer te hebben over hun leven en loopbaan.

 • Op 67 procent van de Nederlandse werknemers, managers en leidinggevenden heeft het afgelopen jaar een negatieve invloed gehad, waarbij bijna een op de vijf zegt te worstelen met financiële problemen (17 procent), een verslechtering van de geestelijke gesteldheid ziet (19 procent), minder gemotiveerd is carrière te maken (21 procent), of het gevoel heeft niet langer verbonden te zijn met hun omgeving (20 procent).
 • 62 procent vond 2021 het meest stressvolle jaar op het werk ooit. Meer dan de helft (52 procent) van de Nederlanders gaf aan in 2021 in hun werk meer problemen met hun geestelijke gezondheid te hebben ervaren dan in 2020.
 • Het aantal werknemers dat voelt dat ze geen tot weinig controle meer hebben over hun loopbaan en persoonlijke leven, is sinds het begin van de pandemie verdubbeld. Mensen gaven aan geen controle meer te hebben over hun toekomst (43 procent), persoonlijke leven (35 procent), loopbaan (33 procent) en relaties (32 procent).
 • 67 procent ervaart dat ze vastzitten in hun persoonlijke leven, een kleine groep voelt zich angstig over de toekomst (14 procent), en bijna een derde heeft het gevoel gevangen te zitten in dezelfde routine (30 procent) en ervaart meer eenzaamheid dan ooit tevoren (28 procent).

Mensen zijn gemotiveerd om nieuwe stappen te zetten, maar staan voor grote uitdagingen

Ondanks de worstelingen van het afgelopen jaar, willen mensen wereldwijd graag nieuwe stappen zetten in hun loopbaan.

 • 90 procent van de ondervraagde Nederlandse werknemers, managers en leidinggevenden heeft het afgelopen jaar gebruikt om na te denken over hun leven en 81 procent gaf aan dat sinds de pandemie hun opvatting van succes is veranderd, waarbij de werk-privébalans (35 procent), geestelijke gezondheid (31 procent), en flexibiliteit op de werkplek (30 procent) nu een hogere prioriteit hebben gekregen.
 • 68 procent voelt zich vastzitten in hun werk, omdat ze geen groeikansen zien om hun carrière vooruit te helpen (21 procent) of te overweldigd zijn om veranderingen te bewerkstelligen (17 procent).
 • 60 procent van de mensen zegt dat het gevoel vast te zitten in hun loopbaan ook hun persoonlijke leven negatief heeft beïnvloed en dit hun extra stress en angst heeft opgeleverd (28 procent), ervoor heeft gezorgd dat ze het gevoel hebben ook op persoonlijk vlak te zijn vastgelopen (27 procent), en ze zich minder hebben kunnen richten op hun persoonlijke leven (23 procent).
 • 76 procent van de mensen is klaar voor verandering en wil in de loop van het volgende jaar een nieuwe stap in hun loopbaan zetten, maar 70 procent geeft aan dat ze worden geconfronteerd met aanzienlijke obstakels. De grootste hindernissen zijn onder meer: niet weten welke loopbaanverandering voor hen zinvol is (20 procent), het ontbreken van voldoende zelfvertrouwen voor een carrièremove (18 procent), geen groeikansen zien bij hun werkgever (17 procent) of het feit dat zij worstelen met financiële problemen (13 procent).
 • Voor 2022 denken veel mensen aan nieuwe stappen op beroepsgebied, waarbij velen bereid zijn om belangrijke voordelen op te geven zoals financiële bonussen (46 procent), vakantiedagen (42 procent) en zelfs een deel van hun salaris (38 procent) willen inleveren, in ruil voor meer carrièremogelijkheden.
 • 81% van het Nederlandse personeelsbestand is echter ontevreden met de ondersteuning die zij van hun werkgever krijgen. Zij zijn op zoek naar organisaties die meer leermogelijkheden en vaardigheidsontwikkeling bieden (27 procent), meer mogelijkheden geven voor nieuwe rollen binnen hun bedrijf (27 procent), meer flexibiliteit (22 procent) en een hoger salaris (22 procent) bieden.

Werknemers over de hele wereld willen nieuwe vaardigheden leren, en wenden zich voor hulp hierbij tot technologie

Om in de veranderende werkdynamiek toptalent te behouden en ervoor te zorgen dat dit talent zich optimaal kan verder ontwikkelen, moeten werkgevers meer dan ooit aandacht besteden aan de behoeften van hun werknemers, en de nodige technologie inzetten om betere ondersteuning te bieden.

 • 75 procent van de Nederlandse werknemers, managers en leidinggevenden wil dat technologie hen helpt in hun loopbaanontwikkeling, door manieren aan te bevelen om nieuwe vaardigheden te leren (27 procent), hun toekomst te helpen bepalen door vaardigheden te identificeren die zij nodig hebben om zich verder te ontwikkelen (24 procent) en hen te helpen volgende stappen te zetten richting hun carrièredoelen (24 procent).
 • 70 procent van de mensen zou belangrijke loopbaanbeslissingen nemen op basis van aanbevelingen van slimme technologie.
 • 74 procent gelooft dat slimme technologieën, zoals chatbots, hun loopbaan beter kunnen ondersteunen dan mensen, doordat deze onbevooroordeelde aanbevelingen kunnen doen (29 procent), snel vragen kunnen beantwoorden over hun carrière (27 procent), of nieuwe banen kunnen vinden die aansluiten op hun huidige vaardigheidsprofiel (27 procent).
 • Men vindt echter ook dat mensen nog steeds een essentiële rol hebben bij de ondersteuning van loopbaanontwikkeling doordat zij advies kunnen bieden op basis van hun persoonlijke ervaringen (42 procent), verder kijken dan alleen een cv en zo beter functies kunnen aanbevelen die passen bij een persoonlijkheid (39 procent) en beter sterke en zwakke punten kunnen identificeren (37 procent).
 • 83 procent van de mensen gelooft dat hun bedrijf meer naar hun behoeften moet luisteren en 48 procent is meer geneigd om bij een bedrijf te blijven als het gebruikmaakt van geavanceerde technologieën zoals AI om loopbaanontwikkeling te ondersteunen.

"Het afgelopen anderhalf jaar is er veel veranderd in de manier waarop we werken, bijvoorbeeld waar we werken en, voor heel veel mensen ook, voor wie we werken. Hoewel deze periode zowel werkgevers als werknemers voor enorm veel uitdagingen heeft gesteld, is dit ook bij uitstek een kans geweest om de werkplek te hervormen," aldus Dan Schawbel, managing partner, Workplace Intelligence. "De resultaten laten duidelijk zien dat investeringen in vaardigheden en loopbaanontwikkeling nu een belangrijke onderscheidende factor zijn voor werkgevers, omdat dit in grote mate bepaalt in hoeverre werknemers de controle kan worden teruggegeven over hun persoonlijke leven en carrière. Bedrijven die investeren in hun werknemers en hun ontwikkelingskansen bieden, zullen profiteren van productief en betrokken personeel."

"Het afgelopen jaar is de toekomst van de werkplek een duidelijke nieuwe weg ingeslagen. Verrassend genoeg zijn werknemers ondanks de stress, angst en de wereldwijde pandemie, ook mondiger geworden en hebben ze meer zeggenschap gekregen; ze spreken nu uitdrukkelijk hun wensen uit," aldus Yvette Cameron, senior vice president, Oracle Cloud HCM. "De veranderende aard van de werkplek heeft ervoor gezorgd dat mensen op een andere manier over succes zijn gaan nadenken, en heeft nieuwe verwachtingen gekweekt met betrekking tot hoe organisaties hen het beste kunnen ondersteunen in hun loopbaan. Om talent aan te trekken en te behouden, moeten bedrijven een hogere prioriteit geven aan loopbaanontwikkeling van medewerkers, en hen zo goed mogelijk helpen nieuwe vaardigheden te identificeren en te ontwikkelen. Hiernaast moeten zij gepersonaliseerde carrièremogelijkheden bieden, zodat werknemers weer het gevoel krijgen controle te hebben over hun loopbaan.”

Meer informatie over dit wereldwijde rapport is hier terug te vinden: https://www.oracle.com/human-capital-management/ai-at-work/

Methodologie

De onderzoeksbevindingen zijn gebaseerd op een enquête van Savanta, Inc., uitgevoerd in de VS, het Verenigd Koninkrijk, de VAE, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Brazilië, India, Japan, Zuid-Korea, Singapore en Australië tussen 27 juli en 17 augustus 2021. In deze enquête werd aan 14.639 leiders van het hoogste managementniveau, HR-leidinggevenden, managers en fulltimewerknemers een aantal algemene vragen gesteld over de impact van Covid-19 op de werkplek, AI en loopbaanontwikkeling, en de acceptatie van AI op de werkplek. Het onderzoek was gericht op fulltimewerknemers van 22 tot 74 jaar oud. De respondenten werden voor deelname aan de panels en marktonderzoekenquêtes aangeworven via een aantal verschillende mechanismen en via verschillende bronnen. Alle panelleden hebben een tweeledig proces voor deelnamegoedkeuring doorlopen, en hebben gemiddeld 300 profileringsgegevenspunten ingebracht voorafgaande aan hun deelname aan deze enquêtes. Respondenten worden via e-mail uitgenodigd deel te nemen aan dit onderzoek en ontvangen hiervoor een kleine financiële vergoeding. De resultaten van elke steekproef zijn onderworpen aan steekproefvariatie. De grootte van deze variatie is meetbaar en wordt beïnvloed door het aantal interviews en het niveau van de percentages waarin de resultaten worden uitgedrukt. In deze specifieke studie is er een kans van 95 op 100 dat de onderzoeksresultaten maximaal 0,8 procentpunten afwijken van het resultaat dat zou zijn verkregen als de interviews waren gehouden met alle personen in de populatie vertegenwoordigd door de steekproef.

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen vanRedactie