'13 procent ZZP'ers schijnzelfstandig'

ZZP
Jordi Smit
Tussen de 10 en 13 procent van de ZZP'ers heeft, als de wet DBA gehandhaafd zou worden, recht op een vast baan. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

ZZP'ers hebben lage uurlonen

Deze 75.000 tot 100.000 schijnzelfstandigen werken vaak in sectoren met lage uurlonen, zoals de bouw, post of zorg. De ZZP'ers die waarschijnlijk schijnzelfstandig zijn heeft een uurtarief lager dan € 18,-, zijn vaker dan gemiddeld parttime zelfstandige en verrichten vaak werkzaamheden voor één opdrachtgever. 

Afspraken regeerakkoord

In het regeerakkoord is afgesproken dat, om deze groep te beschermen, schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt en deze mensen dus een contract zouden moeten krijgen. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Het proces rond de invoering van de wet DBA ligt stil omdat er grote problemen zijn met de uitvoering. De wet moest duidelijk onderscheid maken tussen wie er wel en wie niet aangemerkt kan worden als zelfstandige zonder personeel. Maar direct na de invoering ontstond er grote onzekerheid bij zelfstandigen en regende het klachten, waardoor de wet in de ijskast belandde. 

Verder onderzoek ZZP'ers

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna de helft van alle ZZP’ers met zakelijke opdrachtgevers een uurtarief berekent, inclusief kosten, van maximaal 50 euro. Ongeveer 13 procent heeft een uurtarief onder de 25 euro, 6 procent onder de 15 euro en ongeveer 2 procent onder de 5 euro per uur. Tegenover deze groep staan de goed verdienende ZZP'ers die kort durende opdrachten van minder dan een jaar hebben en uurtarieven hanteren boven de 75 euro. Voor deze groep, zo staat in het regeerakkoord, moet onder de wet DBA een 'opt out' komen voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen.

afbeelding van Jordi Smit
Door: Jordi Smit

Jordi Smit | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Jordi