1,2 miljoen zzp'ers: "Bedrijven moeten krachten bundelen voor een duurzame, flexibele arbeidsmarkt"

1,2 miljoen zzp'ers: "Bedrijven moeten krachten bundelen voor een duurzame, flexibele arbeidsmarkt"

Redactie Baaz

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal zzp's in het derde kwartaal van 2022 gegroeid is naar 1,2 miljoen. Dat is een toename van 127 duizend ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Maar hoewel het aantal freelancers blijft stijgen, daalt het aantal verzekerde freelancers. In de markt is al langer discussie over de positie van zelfstandigen.  

"Flexibel werk is normaal anno 2022. En door de opkomst van online werkplatformen is de drempel tot de arbeidsmarkt verlaagd. Toch brengt deze ontwikkeling ook een groeiend sociaal probleem met zich mee. Veel zelfstandigen werken momenteel onder- of zelfs onverzekerd doordat het vinden en het afsluiten van een passende verzekering een complex proces is of omdat ze het simpelweg te duur vinden. Slechts 34 procent heeft een verzekering of soortgelijke voorziening in geval van arbeidsongeschiktheid op orde en slechts 1 op de 5 sluit bewust een AOV af", zegt Marijn Moerman, mede-oprichter en CEO van Alicia. 
"Technologie biedt kansen om dit probleem op te lossen, in de vorm van een nieuwe benadering van verzekeren: embedded insurance. Embedded insurance draait om het (online) integreren van passende, relevante verzekeringen op de plaats en op het moment dat de eindgebruiker deze nodig heeft, zoals bij een aankoop, een transactie of een activiteit. Een relevant verzekeringsaanbod kan worden geïntegreerd op de plaatsen waar freelancers zich bevinden, zoals werkplatformen, bankapps of boekhoudpakketten. Daar kunnen zij vervolgens op basis van hun werkzaamheden en/of persoonlijke data de verzekeringen afsluiten die ze nodig hebben, op het juiste moment, met precies de passende dekking; dus niet te duur, snel, digitaal en flexibel."

"Moerman vervolgt: "De regels binnen de arbeidsmarkt moeten opnieuw worden ingericht om de groep zelfstandig werkenden duurzaam te omarmen binnen onze moderne samenleving. Het vraagt vooruit denken, samenwerken en het vermogen om soms over de eigen schaduw heen te stappen van zowel marktpartijen, vakbonden als de overheid. Maar als dit ergens kan, dan is het hier en nu. Terwijl de overheid werkt aan nieuwe spelregels voor de moderne arbeidsmarkt, moeten de marktpartijen doorgaan met het zo snel mogelijk oplossen van het probleem, op hun eigen manier. De krachten bundelen voor een duurzame, flexibele arbeidsmarkt: maak modern werk mogelijk."

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie