‘CO2-heffing bedrijven zal banenverlies opleveren’

‘CO2-heffing bedrijven zal banenverlies opleveren’

Jonas Bloemen
Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland vrezen dat het klimaatakkoord en de gewijzigde kabinetsplannen de lasten voor het bedrijfsleven de veel doen stijgen.

LEES OOK: Sluiting Amsterdamse Hemwegcentrale kost 200 banen

De afgelopen week was er veel te doen rondom het klimaatakkoord. Het kabinet kondigde aan dat het met een CO2-heffing gaat komen. Dit omdat de huidige klimaatplannen niet tot genoeg reductie van het broeikasgas lijkt te leiden. Volgens VNO-NCW en MKB Nederland zal een onvoorwaardelijke Nederlandse CO2-heffin bovenop het Europese systeem leiden tot verlies van bedrijvigheid en banen. 

Zorgen

Daarnaast zijn de werkgeversorganisaties benieuwd naar de vorm van een CO2-heffing. Volgens Cees Oudshoorn, algemeen directeur van VNO-NCW bestaan en CO2-heffingen die bedrijven ertoe brengen om Nederland te verlaten, maar zijn er ook versies waarbij bedrijven in Nederland gaan investeren. De organisatie gaat in overleg met de overheid. 

Ook de FME, die de belangen behartigt van de ondernemers voor de technologische industrie. Zie meer bedreigingen dan kansen omtrent de aangekondigde heffing. Ineke Dezentjé, voorzitter van de FME: ‘Ik bepleit maatregelen die de internationale concurrentiepositie van bedrijven beschermen, verlies van groene investeringen en banen voorkomen, verplaatsing van CO2-uitstoot naar het buitenland tegengaan en het innovatievermogen van de industrie versterken.’